Wachttijden bij hulp uit de Wmo

Wachttijden bij hulp uit de Wmo
© Orthocor

De Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning – is er om mensen zo te helpen, dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar de aanvragen lopen op, en de wachttijden ook. De gemeente Velsen doet wat ze kan.

Wie hulp nodig heeft bij wonen, welzijn, zorg en/of vervoer kan een beroep doen op de Wmo. Maar dat kan lang duren. Voordat een Wmo-consulent zo’n aanvraag in behandeling kan nemen, ben je gauw 3 maanden verder. En daar kan nog wachttijd bijkomen bij de zorgaanbieder, soms ook 3 maanden. Hoe komt dat toch?

Oorzaken

  1. Er komen steeds meer aanvragen. Dat zie je in heel Nederland.
  2. Velsen heeft een abonnementstarief: je betaalt maximaal 19 euro eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. Dat is niet duur, dus vragen heel veel mensen dat aan.
  3. De gemeente kampte met personeelsproblemen. Er was een achterstand in de afwerking van aanvragen. Méér personeel hielp wel, maar inwerken kost ook tijd. Er was veel ziekteverzuim. En er werden nieuwe computersystemen ingevoerd; daar moet je aan wennen.
  4. En tot slot zijn er bij de zorgaanbieders en leveranciers óók wachttijden, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp. Daar heeft de gemeente geen invloed op.

Gevolgen: telefoontjes en klachten

Veel mensen moeten dus heel lang wachten op hun hulp. Dat leidt natuurlijk tot telefoontjes, berichten en – soms – klachten. Veel mensen begrijpen de problemen wel, maar vinden het toch vervelend dat ze zo lang moeten wachten. Spoedgevallen krijgen trouwens wel voorrang.

Geen makkelijke oplossing

De gemeente hoopt door een paar maatregelen wel wat aan dit probleem te kunnen doen.

  1. Wmo-consulenten worden geholpen worden bij hun administratieve werk; daardoor houden ze meer tijd over voor contact met de cliënten zelf.
  2. Er wordt meer geautomatiseerd; dat neemt consulenten werk uit handen.
  3. De consulenten vragen meer door naar de aard van het probleem; soms is er namelijk geen Wmo-hulp nodig, en kan het probleem ook op een andere manier worden opgelost.
  4. Herindicaties duren langer; dat scheelt melden bij de inwoner en verwerken bij de consulenten.
  5. De gemeente probeert de ‘sociale basis’ van inwoners te versterken; denk aan buren, vrienden en familie. Als die voor een (deel van de) oplossing kunnen zorgen, scheelt dat weer.

Heel vervelend allemaal

De gemeente vindt het zelf ook heel vervelend dat inwoners zo lang op hulp moeten wachten. Ze doet haar uiterste best om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Halverwege volgend jaar krijgt de raad daar weer informatie over.