Gemeente reageert op Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied

Gemeente reageert op Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied

Sabrina Koster

Rondom het Noordzeekanaal ligt een uitgestrekt gebied waar verschillende overheden en private partijen onderdeel van zijn. Het programmabureau Noordzeekanaalgebied zet zich in om de regionale samenwerkingen in het grote gebied te versterken. Samen met alle betrokken partijen wordt een Ontwikkelperspectief opgesteld voor de toekomst en verduurzaming van het gebied.

Alle grote spelers die in dit gebied liggen, werken aan het perspectief. Allereerst de Provincie Noord-Holland en het Rijk, en de betrokken gemeentes: Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Zaanstad, Amsterdam en Haarlemmermeer. Vervolgens zijn partijen zoals Zeehaven IJmuiden, Port of Amsterdam en Tata Steel betrokken. Verder zijn er gesprekken met natuur- en milieuorganisaties, de waterschappen, ondernemersverenigingen en bewoners.

In het perspectief focust men op manieren waarop het gebied kan worden verduurzaamd. Maar ook worden in het hele gebied verschillende woonwijken aangepakt om deze leefbaarder te maken. Denk bijvoorbeeld aan vergroening van de straten en verduurzaming van de woningen zelf. In Velsen zal er aandacht komen voor het werken aan windmolenparken op zee, maar ook de ontwikkeling van een energiehaven in de Averijhaven. In deze video zie je een uitgebreide uitleg over de inhoud van het Ontwikkelperspectief.

Reactie gemeenteraad
De Gemeenteraad van Velsen gaf donderdagavond 16 november tijdens een raadsessie input op het perspectief. In januari start de volgende stap in het proces: er wordt een uitvoeringsagenda opgesteld met alle wensen en opvattingen van de verschillende partijen.

Bekijk hier de terugblik op de raadsessie over het Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied met raadsleden Gijs Lambrechts (FvD) en Arjen Uytendaal (D66).