Flexwoningen van de baan: Meerderheid raad wil inzetten op permanente bouw

Flexwoningen van de baan: Meerderheid raad wil inzetten op permanente bouw

Sabrina Koster

Het was zo’n mooi plan: 150 mooie flexwoningen op drie verschillende plekken in Velsen om spoedzoekers te helpen aan woningen. Maar na een jaar van onderzoeken, gesprekken met inwoners en berekeningen blijkt: het plan is met deze kaders te duur. De gemeenteraad sprak donderdagavond 16 november over: “Hoe nu verder?”

Er lag een aantal scenario’s op tafel bij de raadsessie van donderdag 16 november. Waar het originele plan absoluut inzette op mooie flexwoningen van goede kwaliteit, werd donderdagavond afgewogen of er toch verder moet worden gedacht over goedkopere flexwoningen op deze locaties. Moeten de flexwoningen permanent blijven staan? Of wellicht kijken naar alternatieve locaties, waar de uitstraling niet zo belangrijk is? Daar zouden speciale doelgroepen dan alsnog een plekje kunnen krijgen.

De meerderheid van de raad verkoos aan het einde van de sessie permanente (niet-modulaire) bouw boven de flexwoningen. De raad wil daarmee inzetten op de terreinen Groot Helmduin in Zeewijk en Waterloo in Driehuis. De locaties in Santpoort komen te vervallen, deze waren alleen bedoeld voor tijdelijke bouw. Hoewel de deur naar flexwoningen nog niet definitief gesloten wordt, is het grootste gedeelte van de raad het er over eens dat er geen ambtelijke capaciteit moet worden ingezet om alternatieven voor flexwoningen nog te onderzoeken.

Bekijk hier een terugblik naar de raadsessie met Tineke van Ombergen Vester (Velsen Lokaal) en Onika Pinkus (PvdA Velsen).