Raadsessies over Flexwonen, Woningbouwlocaties, Welstandsbeleid en Noordzeekanaalgebied

Raadsessies over Flexwonen, Woningbouwlocaties, Welstandsbeleid en Noordzeekanaalgebied
© RTV Seaport / Dennis Gouda

Van de redactie

Vanavond 16 november heeft de gemeenteraad weer vier raadsessies. De sessies starten om 19.30 uur. De samenvatting van de raadsessies bekijk je via RaadspleinTV. Deze is donderdagnacht na de sessies op de RTV Seaport website te zien. Vrijdag om 9 uur ’s ochtends en 21 uur ’s avonds is de uitzending te zien op Seaport TV (Ziggo kanaal 37, KPN 1490).

De onderwerpen op een rijtje:

 • Flexwonen in Velsen (Raadzaal 19.30u – 21.00u)
  Het college wilde circa 150 flexwoningen bouwen. De woningen zijn voor doelgroepen die het extra moeilijk hebben om aan een woning te komen. Het college heeft uitgebreid onderzoek gedaan om de flexwoningen, binnen de kaders van de raad, te realiseren. Na overleg met de corporaties blijkt dat het financieel niet haalbaar is om flexwoningen te bouwen.  Het grootste struikelblok is dat de woningen maar 15 jaar blijven staan. Het onderzoek naar flexwonen is nu stopgezet. Het college heeft alternatieven bedacht om de flexwoningen toch te realiseren. Het college wil echter eerst van de raad een advies over hoe nu verder.
 • Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied (NZKG) (Schoonenbergzaal 19.30u – 21.00u)
  De afgelopen 2 jaar werkte  de gemeente Velsen, samen met het Rijk en de regio,  aan het ‘ontwikkelperspectief NZKG’. In het perspectief worden de thema’s gezonde leefomgeving, haveneconomie, circulaire economie, energietransitie, landschap & ecologie, woningbouw en water tegen elkaar afgewogen. Het college heeft een conceptreactie gemaakt op het ontwikkelperspectief. De raad wordt gevraagd om een advies te geven over het ontwikkelperspectief.
 • Omgevingsvisie Velsen 2040 – woningbouwlocaties (Raadzaal 21.30u – 23.00u)
  De gemeente Velsen werkt aan een omgevingsvisie. Onderdeel van deze visie is het thema wonen. In dat kader worden de woning- bouwlocaties bepaald waar tot 2040 ruimte is voor aanvullende woningbouw. Het is aan de raad om de strategische keuzes voor de Omgevingsvisie Velsen 2040 te maken. De keuzes over woningbouwlocaties is daar één van. Tijdens deze sessie gaat het voor de raad om een beeld te vormen over de voorstellen die het college doet
  1. de inzet op locatie Kustplaats IJmuiden af te schalen en deze locatie in de wachtstand te zetten
  2. om locatie Grote Buitendijk in Velserbroek juist naar voren te halen als gewenste woningbouwlocatie
  3. om locatie Zuidwestrand Driehuis, ook bekend als RKVV Velsen, te verplaatsen als mogelijke woning-bouwlocatie op de lange termijn te bestempelen. Op korte termijn betekent dit dat RKVV Velsen zich op een toekomst op de huidige locatie kan richten.
 • Herziening welstandsbeleid (Schoonenbergzaal 21.30u – 23.00u)
  In het voorjaar heeft de raad een motie aangenomen: ‘Laat inwoners stemmen op architectuur in eigen wijk’. Daarin stelt de raad dat de welstandsnota vernieuwd moet worden. In deze sessie kan de raad uitgangspunten en advies over de nieuwe nota aan het college meegeven.