Armoedebeleid: tussenevaluatie

Armoedebeleid: tussenevaluatie

Lotje Eikelboom

Armoedebeleid stond op de agenda van de raadsessie van 19 oktober jl. Raadsplein TV was daarbij. Geen eenvoudig onderwerp, waar al veel aan wordt gedaan, maar waar blijvend aandacht voor nodig is. Tommy Paris van Forum voor Democratie en Ilse van Turnhout van GroenLinks blikken erop terug.

Hogere minima-regelingen?
Eén van de onderwerpen was ‘het verhogen van de minima-regelingen’. Mw van der Zanden van D’66 vroeg om meer geld in 2024 om te voorkomen dat mensen in armoede terechtkomen. Wethouder Marianne Steijn antwoordde: “Dat vergt creatief denken en daarover denk ik graag met u mee.” Dat doen Tommy Paris als Ilse van Turnhout ook graag en zij zullen – als D’66 daar een motie voor indient – die ook zeker ondertekenen.

Energie-armoede: witgoedwissel
Nog dit jaar krijgen mensen met energie-armoede weer een energietoeslag. Daarnaast werd een nieuw idee gelanceerd: de zogenaamde witgoedwissel. Dat betekent dat iemand die in energie-armoede zit, zijn oude koelkast, wasmachine of vriezer – die veel energie slurpt – kan inruilen voor een nieuwe, die veel minder energie kost. Zo druk je de kosten voor energie ook. Een goed idee, vonden Tommy Paris en Ilse van Turnhout.

Vervolg: een motie en blijvende aandacht
Het wachten is nu op de motie van mevrouw Van der Zanden D’66. Dit was wel een tussenevaluatie, maar in plaats van dat er op termijn een echte eindevaluatie komt, is de verwachting dat dit onderwerp constante aandacht vraagt. Het gaat immers om de bestaanszekerheid van mensen.

Kijk hieronder naar de hele terugblik over dit onderwerp: