Gemeenteraad bespreekt vanavond begroting

Gemeenteraad bespreekt vanavond begroting
© RTV Seaport / Dennis Gouda

Aangeleverd

Vanavond 12 oktober vinden er weer raadsessies plaats. Vanavond staat alles in het teken van de begroting. De sessies starten om 19.30 uur. De samenvatting van de raadsessies bekijk je via RaadspleinTV. Deze is donderdagnacht na de sessies op de RTV Seaport website te zien. Vrijdag om 9 uur ’s ochtends en 21 uur ’s avonds is de uitzending te zien op Seaport TV (Ziggo kanaal 37, KPN 1490).

Sessies donderdag 12 oktober

2e bestuursrapportage (19.30 uur – 21.00 uur Raadzaal)
De raad geeft, als ‘baas’ van de gemeente, het college de kaders van de begroting mee. In deze rapportage vertelt het college aan de raad of de uitvoering van de begroting 2023 naar wens verloopt. In het rapport staan met name de afwijkingen beschreven. De raad gaat in deze sessie met het college in gesprek over de rapportage.

Begroting (21.30 uur – 23.00 uur Raadzaal)
In het voorjaar heeft de raad de Perspectiefnota besproken. De raad geeft dan aan het college de kaders voor de begroting 2024 mee en geeft eventueel extra wensen aan. Het college gaat vervolgens aan de slag met de begroting 2024. Het concept is nu klaar en de raad gaat het concept in deze sessie met het college bespreken. In de raadsvergadering van 2 november besluit de raad of de begroting akkoord is.