Flexwoningen – nu even niet

Flexwoningen – nu even niet
© Pixabay

De gedroomde 150 mooie flexwoningen op vier verschillende plekken in Velsen gaan voorlopig niet door. Het is te duur. Het college gaat praten met de raad over ‘hoe nu verder’.

Wethouder Sander Smeets zag het helemaal voor zich: 150 mooie flexwoningen, in IJmuiden, Driehuis en Santpoort-Noord, voor starters, ‘spoedzoekers’ en statushouders, voor 15 jaar. Zo zouden mensen die dringend om woonruimte verlegen zitten, snel geholpen zijn. Maar het is niet gelukt.

Verzet en bezwaren
De bewoners van de wijken waar de flexwoningen moesten komen, waren er niet blij mee. IJmuiden zei: Zee- en Duinwijk is al kwetsbaar genoeg met zijn huidige bewoners, daar willen we niet nog een groep tijdelijke bewoners bij. Driehuis zei: wel graag mensen die bereid zijn om echt buurtbewoners te worden. En Santpoort-Noord had bezwaar omdat er groen voor werd opgeofferd. Daar werd de discussie nog moeilijker, omdat er ineens twéé locaties waren en beide groepen omwonenden zeiden: doe maar bij hun.

Woningcorporaties: ‘te duur’
Velison Wonen liet dit voorjaar al weten dat ze zich afvroegen of het allemaal wel betaalbaar was. Brederode Wonen wilde de grond graag zelf kunnen gebruiken na de afgesproken periode van 15 jaar. Dat wilde (of kon) de wethouder niet beloven. En ook de andere corporaties zien er geen been in, ondanks het feit dat het Rijk meebetaalt.

Tijdens een van de informatiebijeenkomsten in het Telstar Stadion is die vraag ook gesteld: Willen de corporaties dit eigenlijk wel? Daar is nu een antwoord op gekomen.

Permanente woningen?
Het college schrijft vandaag dat ‘de plannen mogelijk financieel wel haalbaar zijn als de flexwoningen permanent kunnen blijven staan.’ Maar dat past niet binnen de ‘gestelde uitgangspunten’. Eind van dit jaar gaat het college opnieuw in gesprek met de raad, onder andere over deze randvoorwaarde. Het laatste woord is er dus nog niet over gezegd.