Agenda raadsvergadering 28 september

Agenda raadsvergadering 28 september

Aangeleverd

Donderdag 28 september om 19.30 uur is er een raadsvergadering in het gemeentehuis. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in burgerzaal om het gesprek aan te gaan met de raadsleden. De vergadering start om 19.30 uur. Via RaadspleinTV wordt de hele vergadering live uitgezonden (Ziggo kanaal 37, KPN 1490). Daarnaast is de vergadering te volgen via een liveblog op rtvseaport.nl

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) IJmuiden Centrum 2024
In 2019 is de BIZ IJmuiden centrum opgezet voor een periode van 5 jaar. De ondernemers in IJmuiden centrum zijn voornemens de samenwerking binnen de BIZ door te zetten. Hiervoor is een nieuw BIZ-plan opgesteld voor 2024-2028.

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Velsen 2023
Per 1 juli 2023 is de Participatiewet aangepast met het doel mensen met een arbeidsbeperking beter te kunnen helpen bij het vinden van een baan. Voor werkgevers is het proces om subsidie voor de loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking te ontvangen vereenvoudigd. Vanwege deze wijziging moet de re-integratieverordening aangepast worden.

Vaststellen beleidsplan jeugd IJmond 2023-2027
Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben een gezamenlijk beleidsplan jeugd gemaakt. De gemeenten hebben hiervoor gekozen omdat er intensief wordt samengewerkt op het jeugdbeleid. Bijvoorbeeld voor de inkoop van de jeugdhulp en de uitvoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Zienswijze Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024-2027
Tenminste eens per vier jaar stellen de burgemeesters van de 32 gemeenten, Openbaar Ministerie en politie-eenheid Noord-Holland het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) vast. Dit met als doel een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de inwoners binnen de politie-eenheid Noord-Holland.

Vaststellen schetsontwerp en het participatiedocument Zuidoostrand Driehuis
Nederland kent een ongekend grote woningbouwopgave. De druk op de woningmarkt is groot. De gemeente werkt aan een plan om voor verschillende doelgroepen circa 100 woningen aan de Zuidoostrand in Driehuis te realiseren. De Zuidoostrand is onlangs in een sessie besproken en de raad gaat nu een besluit nemen.

Vaststelling bestemmingsplan Vlietweg 2
Voor velen, maar met name voor jongeren, is het moeilijk een passende betaalbare woning te vinden. Het voornemen is om een appartementencomplex voor starters te realiseren aan de Vlietweg 2 in Santpoort-Noord. Het appartementencomplex krijgt maximaal 6 bouwlagen en 200 woningen. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is er een nieuw bestemmingsplan gemaakt.
Het bestemmingsplan is in een sessie besproken en de raad gaat nu een besluit nemen.

Leidraad grote projecten 2023
Het rekenkamerrapport ‘De sturing op grote projecten’ heeft geleid tot de ‘Leidraad grote projecten 2023’. In deze leidraad staan voor de raad en het college spelregels bij de aanpak van grote projecten.

Benoeming steunfractieleden
Tijdens de raadsvergadering worden Johan Keur (Forza IJmond), Marloes van der Vijver-Zwart (Liberaal Blauw) en Timo van Ombergen (Forum voor Democratie) benoemd tot steunfractielid.

De agenda en bijbehorende stukken staan op de website van de gemeenteraad.