Beter samenwerken: Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in Noord-Holland

Beter samenwerken: Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in Noord-Holland
Foto: Pixabay

Gemeenten en zorginstellingen hebben afspraken gemaakt om de jeugdhulp te verbeteren. Dat levert gelijk al resultaat op, met zicht op nog meer verbeteringen.

Maatregelen

  1. De wachtlijst voor specialistische jeugdhulp is gedeeltelijk korter geworden.
  2. Er wordt gewerkt aan één landelijk aanmeldingsformulier voor gespecialiseerde jeugdhulp. Dat scheelt tijd.
  3. Medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Sociaal Wijkteam krijgen deskundigheidstrainingen over hoe te handelen bij ingewikkelde echtscheidingen.
  4. Regionale Expertteams helpen medewerkers die worstelen met ingewikkelde hulpvragen. Een provinciale projectleider helpt om die teams verder te ontwikkelen. Ook wordt hier aandacht besteed aan uniforme aanvraagformulieren; dat werkt sneller.
  5. Twee zorgmakelaars geven hulp en steun als de benodigde hulp niet op tijd kan beginnen. De zorgmakelaar werkt als een brug tussen de gemeente en de instellingen.
  6. Om het grote personeelstekort aan te pakken, wordt gekeken of de administratie minder en beter kan, bijvoorbeeld door formulieren op elkaar af te stemmen. En is er meer budget gekomen voor de jeugdbescherming en -reclassering, waardoor elke hulpverlener minder ‘gevallen’ heeft dan daarvoor. Daar wordt het werk ook fijner van.

Aanleiding: toezicht

In 2021 werden de gemeenten in Noord-Holland voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering onder ‘interbestuurlijk toezicht’ geplaatst. Noord-Holland had de jeugdzorg niet op orde, vonden het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Jeugdhulp moet beter

Rapporten en studies laten zien dat de jeugdhulp vastloopt. Jongeren / gezinnen krijgen de hulp die ze nodig hebben vaak te laat. Voor kinderen met ingewikkelde of specialistische problemen is onvoldoende passende hulp beschikbaar, gaat veel te veel tijd op aan administratie en zijn er te weinig medewerkers. De vraag naar jeugdhulp neemt toe, en de kosten dus ook. Genoeg redenen dus voor de gemeenten om samen met de hulpinstellingen in die sector een aantal verbeteringen te realiseren. En dat lijkt te werken. Goed nieuws dus voor kwetsbare kinderen en hun ouders / verzorgers.