Integrale drugsaanpak gemeente Velsen moet alle betrokkenen laten samenwerken

Integrale drugsaanpak gemeente Velsen moet alle betrokkenen laten samenwerken

Sabrina Koster

Hoe gaat de gemeente drugsproblematiek aanpakken in Velsen Dat stond donderdagavond 21 september ter discussie tijdens een sessie van de gemeenteraad. De gemeente werkt aan een integrale aanpak waarbij alle betrokken partijen samen moeten werken.

Waarom moet drugsproblematiek integraal aangepakt worden? Drugsproblematiek heeft vele invloeden, oorzaken en ook gevolgen. Daarom zijn er veel meer partijen betrokken dan de logische partijen zoals de politie, jongerenwerk, wijkverbinders, de zorgaanbieders en verslavingszorg. Ook hebben horeca ondernemers, woningcorporaties en onderwijsinstanties, met drugsproblematiek te maken, en kunnen sport- en cultuurverenigingen van invloed zijn of de consequenties merken.

Voor de gemeente is het dus zaak om alle partijen goed verbinden en een samenwerkend netwerk maken. Het streven is een systeem waar alle partijen onderling samenwerken, met elkaar kunnen praten en op elkaar kunnen terugvallen.

Resultaten
Maar hoe kun je de resultaten van zo’n complexe integrale aanpak meten? Tijdens de sessie werd er gesproken over cijfers of het vaststellen van KPI’s vast te stellen. Bas Koppes (VVD) deelt: “Het kan natuurlijk ook een gevoel zijn wat bij de verschillende partijen opgehaald wordt.” Om dit gedeelte van de aanpak verder uit te werken, komt er een vervolgsessie over de integrale aanpak.

Sociale aspecten
In deze aanpak moet er ook aandacht komen voor het sociale domein. Jesslin Padmos (Velsen Lokaal) benadrukt dat emotionele aspecten vaak onlosmakelijk verbonden zijn met drugsgebruik. “Denk aan eenzaamheid, isolement, of het feit dat je geen huis kunt krijgen. Dat zijn allemaal dingen die voor mijn doelgroep best moeilijk zijn.” En vanwege lange wachtlijsten is het lastig om daar hulp voor te krijgen.

Focus op eigen samenleving
Tijdens de sessie werd ook het drugsgebruik in de evenementensector benoemd. Denk aan festivals waar drugsgebruik tegenwoordig normaal lijkt te zijn. Bas Koppes (VVD) legt uit dat de focus van dit beleid ligt op Velsen, “Wij gaan ons focussen op de doelgroep die we in Velsen zelf hebben, waar we wel invloed op kunnen hebben. Dus niet de recreatieve gebruiker op een festival.”

Bekijk de volledige terugblik op het onderwerp hier: