Raad speekt over drugsaanpak, woonruimte verdeling en aanpak energiearmoede

Raad speekt over drugsaanpak, woonruimte verdeling en aanpak energiearmoede
© RTV Seaport / Dennis Gouda

Aangeleverd

Vanavond 21 september komt de gemeenteraad weer bijeen. Op de agenda staat onder andere de integrale drugsaanpak in Velsen, prestatieafspraken met woningcorporaties en aanpak van energiearmoede. De raadsessies starten om 19.30 uur.

De samenvatting van de raadsessies bekijk je via RaadspleinTV. Deze is donderdagnacht na de sessies op de RTV Seaport website te zien. Vrijdag om 9 uur ’s ochtends en 21 uur ’s avonds is de uitzending te zien op Seaport TV (Ziggo kanaal 37, KPN 1490).

Agenda 21 september 2023

 • Integrale drugsaanpak (Raadzaal, 19.30 uur-21.00 uur)
  De raad heeft begin dit jaar extra geld vrijgemaakt om de drugsproblematiek in Velsen steviger aan te pakken. Voor een goede aanpak is een brede samenwerking tussen organisaties als de gemeente, onderwijs, zorg en horeca nodig. Tijdens deze sessie geeft de projectleider van de gemeente een presentatie over de drugsaanpak. Op deze wijze krijgen de raadsleden een beeld van de aanpak.
 • Prestatieafspraken Velsen en Woonruimteverdeling (Schoonenbergzaal, 19.30 uur – 21.00 uur)
  De gemeente Velsen, woningcorporaties en hun huurdersorganisaties maken afspraken over de huisvesting in onze gemeente. Dit heten prestatieafspraken. De prestatieafspraken worden voor vier jaar vastgesteld. Jaarlijks spreken de betrokken organisaties, in de zogenaamde jaarschijf, met elkaar af wat hun bijdrage aan het volkshuisvestingbeleid van de gemeente Velsen is.

  De raad vindt huisvesting een belangrijk onderwerp en wil nauw betrokken zijn bij het opstellen van de jaarschijf. Tijdens deze sessie kan de raad adviezen meegeven aan het college. Onlangs was er een informatieavond voor de raadsleden om met alle partners informeel in gesprek te gaan.
 • Advies aanpak energiearmoede en NIP (21.30 uur – 23.00uur Raadzaal)
  Om de klimaatdoelen te halen, moet de uitstoot van CO2 omlaag. Vanuit het Rijk is geld ontvangen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Het NIP is een meerjarige aanpak van de rijksoverheid om woningen te isoleren en de warmtevraag te verlagen. Tijdens deze sessie kan de gemeenteraad een advies meegeven aan het college voor de NIP-aanpak.