Industrie en gezondheid IJmond: informatiebijeenkomst 25 september

Industrie en gezondheid IJmond: informatiebijeenkomst 25 september
© RTV Seaport / Lotje Eikelboom

Een RIVM-rapport met 15 jaar onderzoek naar industriële uitstoot en gezondheid in onze regio, met daarna drie thema-sessies: over dit onderzoek, over verduurzaming van Tata Steel en over vergunningen. Dat is het programma maandag 25 september in het Telstar Stadion, vanaf 19.00 uur. Aanmelden gewenst.

Wat speelt er allemaal als het gaat over de gezondheid van de inwoners van de IJmond? Dat is de overkoepelende vraag aanstaande maandag. Er zijn drie hoofdonderwerpen.

1. Tata Steel en de gezondheid van omwonenden

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) heeft 15 jaar onderzoek samengevat naar industriële uitstoot en gezondheid in de IJmond. Het beschrijft niet alleen ‘de keten tussen industriële bronnen en gezondheidseffecten’, maar gaat ook in op ‘het kwantitatieve verband tussen de uitstoot door Tata Steel en de effecten & risico’s daarvan voor de gezondheid van de omwonenden’.
Het rapport wordt gepresenteerd en is ook onderwerp van gesprek van één van de drie thema-sessies daarna.

2. Verduurzaming Tata Steel

Hoe kan Tata Steel verduurzamen? In deze thema-sessie vertellen vertegenwoordigers / ambtenaren van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en van Infrastructuur & Milieu (IenW) over de gesprekken die daarover gaan met Tata Steel.

3. Vergunningen: verlenen, toezicht en handhaving

De derde thema-sessie is voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om te vertellen over ’werkzaamheden en actualiteiten rondom het verlenen van vergunningen, het toezicht daarop en de handhaving’.

Aanmelden graag

U bent van harte welkom in het Telstar Stadion, Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. De inloop is vanaf 18.30 uur, de avond begint om 19.00 uur en duurt tot 22.30 uur.

Graag aanmelden via  aanmeldformulier Informatieavond industrie en gezondheid IJmond.