Gemeenteraad bespreekt Zuidoostrand: vraagtekens over verkeer en prijsklasse

Gemeenteraad bespreekt Zuidoostrand: vraagtekens over verkeer en prijsklasse

Sabrina Koster

Donderdagavond 14 september vond er weer een nieuwe avond met raadsessies plaats in het gemeentehuis van Velsen. RaadspleinTV maakte verslag van deze avond. Op de agenda stond allereerst een sessie over schetsontwerp van het bouwplan op de Zuidoostrand in Driehuis.

Het schetsontwerp van de Zuidoostrand Driehuis werd op donderdagavond besproken door leden van de gemeenteraad. Het woningbouwplan behelst ongeveer 99 woningen langs het spoor in de buurt van de Luchte.

Tijdens RaadspleinTV wordt er op de sessie teruggeblikt met Leo Kwant (LGV) en Tineke van Ombergen-Vester (Velsen Lokaal). Beiden zijn blij met het plan. Er is immers woningnood, dus woningbouw wordt sterk aangemoedigd. Tijdens de sessie kwam wel nog een een aantal kwesties ter sprake.

Zo zijn er grote zorgen bij bewoners van serviceflat de Luchte over de verkeersontsluiting tijdens de bouw en daarna als de woningen er staat. Lees hier meer over de zorgen van de omwonenden. Leo Kwant: “Daar moet serieus naar gekeken worden”

Van Ombergen-Vester legt uit dat er nog wel wat onduidelijkheden zijn over de strekking van het plan en voor welke doelgroep er gebouwd gaat worden. Zo zouden de 99 woningen een mix zijn met 30% sociale huur, en zowel middeldure huur- als middeldure koopwoningen. Maar over de middeldure woningen is nog wat onduidelijkheid of deze nou wel of niet in het plan meegenomen worden.

Het is echter wel belangrijk dat de raad zeker weet wat men gaat vastzetten. Ombergen-Vester: “Ervaringen met [red: de Hofgeest] Velserbroek hebben wel de ogen geopend.” In het bouwplan de Hofgeest was het namelijk de bedoeling dat er ook starterswoningen zouden komen, maar de woningen vallen in praktijk in een te dure prijsklasse voor starters. “En dat is niet waar we als raad naartoe willen.”

De wethouder zal na deze opgekomen vragen duidelijkheid geven en het ontwerp moet verder uitgewerkt worden tot een bestemmingsplan. Uiteindelijk moet er in dat bestemmingsplan duidelijk worden welke klasse woningen hier komen. Dit onderwerp zal dus terugkomen in de volgende fase van planvorming. Leo Kwant verwacht daarom dat er op 28 september geen moties of amendementen voor het schetsontwerp zullen komen en dat het onderwerp wordt vastgesteld.

Bekijk de hele terugblik naar de raadsessie over de bouw Zuidoostrand hier: