Omwonenden maken zich zorgen om bouw Zuidoostrand Driehuis

Omwonenden maken zich zorgen om bouw Zuidoostrand Driehuis

Sabrina Koster

Op het stukje grond tussen de spoorlijn Haarlem en Alkmaar, en serviceflat de Luchte worden huizen gebouwd. Het gaat om zo’n 99 woningen met een mix van 30% sociale huur, middelhuur en middelkoop. Het plan klinkt veelbelovend. Maar de bewoners van de Luchte maken zich zorgen. Niet eens om het feit dat er woningen komen op het groene stuk grond, maar om al het (bouw)verkeer wat het plan met zich mee brengt.

De bewonersvereniging van serviceflat de Luchte zet zich in om de zorgen van de omwonenden kenbaar te maken. De bewoners van de serviceflat, waarvan er veel niet goed mobiel zijn, maken zich voornamelijk zorgen om al het parkeren en het verkeer wat langs hen zal gaan tijdens de bouw en daarna.

Zo zal het bouwplan honderden zandwagens met zich mee brengen. En die moeten allemaal over de Albert Verweylaan en de Lodewijk van Deyssellaan. “Die kan dat transport domweg niet dragen,” stelt René van Wijk. Van Wijk neemt de rol als woordvoerder in voor de omwonenden. Ook is hij betrokken bij veel van de communicatie met de gemeente en de projectleider van het plan.

Hij legt uit dat er zeker ook begrip is voor het plan. Het is mooi en groen, en er wordt rekening gehouden met de mensen in de Luchte. Maar er is ook een andere kant van het verhaal omdat “de overlast van het plan zó omvangrijk is.” Van Wijk benadrukt: “Het gaat vooral om de consequenties van het geheel. We beseffen heel goed dat er gebouwd moet worden. Maar deze locatie ligt zo ongelukkig en is moeilijk toegankelijk.”

Op 14 september werd het onderwerp besproken tijdens een oordeelvormende gemeenteraadsessie. De zorgen van de bewoners werden tijdens de sessie genoemd. In een later stadium moet blijken of de punten verder meegenomen worden in het verdere traject.