Gemeenteraad buigt zich over recycle-tarief, woningbouw Zuidoostrand en Vlietweg, en meer

Gemeenteraad buigt zich over recycle-tarief, woningbouw Zuidoostrand en Vlietweg, en meer

Aangeleverd

Vanavond 14 september vinden de eerste raadsessies na het zomerreces weer plaats. De sessies starten om 19.30 uur. De samenvatting van de raadsessies bekijk je via RaadspleinTV. Deze is donderdagnacht na de sessies op de RTV Seaport website te zien. Vrijdag om 9 uur ’s ochtends en 21 uur ’s avonds is de uitzending te zien op Seaport TV (Ziggo kanaal 37, KPN 1490).

Op de agenda van de raadsessies 14 september:

 • Opvang vluchtelingen op de lange termijn (19.30 uur – 21.00 uur Raadzaal)
  De raad heeft aan het college gevraagd om hen uitgebreid te informeren over het opvangen van vluchtelingen, statushouders en Oekraïners. Het gaat dan om de huidige- en toekomstige opvang. De raad heeft deze informatie nodig om in de toekomst een beeld en vervolgens een oordeel te kunnen vormen over de opvang van de diverse groepen in Velsen. De raad wil uitgebreid de tijd hebben om zich te laten informeren en daarom is het dit keer niet mogelijk om in te spreken. U bent wel van harte welkom om mee te luisteren. In oktober volgt nog een soortgelijke sessie en dan kunt u eventueel wel inspreken.
 • Ervaringen met en resultaten van het recycle-tarief in Velsen (21.30 uur – 23.00 uur Schoonenbergzaal)
  Op 1 januari 2023 is gestart met het registreren hoe vaak elk huishouden restafval aanbiedt. Het aantal keer dat een huishouden dat doet, vormt de basis voor de afvalstoffenheffing in 2024. Tijdens deze sessie krijgt de raad informatie over de ervaringen en resultaten tot nu toe.
 • Bestemmingsplan Vlietweg 2 & Schetsontwerp en het participatiedocument Zuidoostrand Driehuis (21.30 uur – 23.00 uur Raadzaal)
  Voor velen, maar met name voor jongeren, is het moeilijk een passende betaalbare woning te vinden. Het voornemen is om een appartementencomplex voor starters te realiseren aan de Vlietweg 2 in Santpoort-Noord. Het appartementencomplex krijgt maximaal 6 bouwlagen en 200 woningen. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is er een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De raad gaat in deze sessie in gesprek met het college over het bestemmingsplan.

  Nederland kent een ongekend grote woningbouwopgave. De druk op de woningmarkt is groot. De gemeente werkt aan een plan om voor verschillende doelgroepen circa 100 woningen aan de Zuidoostrand in Driehuis te realiseren. Tijdens deze sessie bespreekt de raad het schetsontwerp met het college.

  Tijdens zowel de sessie over het plan Vlietweg als de Zuidoostrand Driehuis bepaalt de raad of de plannen geschikt zijn om in de komende raadsvergadering een besluit over te nemen.

U bent welkom!
U bent van harte welkom om bij de sessies aanwezig te zijn. Ze vinden plaats in het gemeentehuis aan het Plein 1945. De sessies zijn ook live te volgen via velsen.notubiz.nl/live.

U kunt bij de meeste sessies ook inspreken. Als u dit wilt doen dan kunt u zich tot uiterlijk 14 september 12.00 uur aanmelden bij de griffie (griffie@velsen.nl). Voor meer informatie over het inspreken kunt u ook bij de griffie terecht.

Meer informatie over de raad (waaronder de agenda’s van de vergaderingen) vindt u op www.velsen.nl/gemeenteraad. Met vragen over de raad kunt u ook contact opnemen met de griffie (ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad) via griffie@velsen.nl / telefoonnummer 0255 567251.