1e kwartaalrapportage 2023 IJmond Werkt!

1e kwartaalrapportage 2023 IJmond Werkt!
logo IJmond Werkt!

IJmond Werkt! doet er alles aan om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Of het nou een baan is of vrijwilligerswerk of dagbesteding, of iets anders. Elk kwartaal rapporteert IJmond Werkt! aan de gemeente. Hier een indruk.

Samenwerking met Woonopmaat en Heliomare

Bij IJmond Werkt! werken ook mensen in het groen. Een aantal van hen heeft meegewerkt aan een proefproject. Samen met Woonopmaat (huurwoningen in de IJmond en Zuid-Kennemerland) hielpen ze mee om woningen energiezuiniger te maken. Dat was een groot succes, dus die samenwerking wordt uitgebreid.

Met Heliomare (behandelcentrum voor mensen met hersenschade) is een samenwerkingsovereenkomst getekend, met groot enthousiasme.

Beschut Werk en Telstar@work

Hier groeit het aantal deelnemers minder hard. Oorzaak: mensen kampen met meerdere beperkingen. Dat maakt begeleiding lastiger, en doet ook een groot beroep op de begeleiding. Misschien is dagbesteding een betere vorm voor een aantal van hen.

Die ingewikkelde problemen waar mensen mee te maken hebben, zie je ook bij Telstar@Work. Grotere problemen maken de kans op uitval groter.

Jongerenbegeleiding

Ook jongeren komen in aanmerking voor begeleiding – bijvoorbeeld als ze hun school niet hebben afgemaakt. Ze kunnen geholpen worden aan een betaalde baan, of een plek in de dagbesteding of bij beschut werk. Anderen krijgen begeleiding op het werk zelf.

Voor drie gemeenten

IJmond Werkt! Is actief voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Zij helpen mensen die in de bijstand zitten (Participatiewet), mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap (Sociale Werkvoorziening) en mensen die begeleid moeten worden op hun werk (Beschut Werk). De rapportage meldt dat het resultaat (financieel) dit eerste kwartaal redelijk op koers ligt. Wie het verslag wil lezen, klikt hier.