Regeling indirecte schoolkosten: misschien iets voor u?

Regeling indirecte schoolkosten: misschien iets voor u?

Aangeleverd

Elk kind moet naar school kunnen. Maar dat kost ook geld. Ouders van schoolgaande kinderen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen een gemeentelijke bijdrage krijgen voor indirecte schoolkosten.

Dat zijn bijvoorbeeld de ouderbijdrage, schoolactiviteiten (zoals schoolreis of werkweek) en kosten voor materiaal. Vaak heeft uw kind voor school een computer, laptop of tablet nodig. Zit uw kind op het voortgezet onderwijs dan kunt u bijzondere bijstand krijgen voor zo’n aankoop.

Wilt u een aanvraag doen? Meer informatie over deze minimaregeling vindt u op: https://www.velsen.nl/regeling-indirecte-schoolkosten.nl