Onder de Pannen in Velsen

Onder de Pannen in Velsen
© Pixabay

Heeft u een kamer over in uw huis? Denk er eens aan om die een tijdje te verhuren aan een Velsense woningzoekende. U helpt een ander en verdient er ook nog aan. Het kan via het project ‘Onder de Pannen’.

Stichting Regenboog

Dat er woningnood is, weet iedereen. Dat geldt ook voor mensen die acuut op straat dreigen te komen, bijvoorbeeld door een scheiding of een faillissement. Wie in Velsen woont en een kamer over heeft, kan dat doorgeven aan de Stichting Regenboog, die coördineert dit project. Zij hebben kandidaten voor zo’n kamer. Daarmee is iemand in ieder geval tijdelijk – maximaal een jaar – geholpen. En de aanmelder heeft een jaar extra inkomsten. De huur mag u helemaal zelf houden; die wordt niet verrekend met uitkering of toeslagen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Betrokken partijen

Vanaf september werkt de gemeente Velsen mee aan dit project. Andere partners zijn de Velsense woningcorporaties en het Sociale Wijkteam Velsen. In augustus zetten zijn hun handtekening onder deze afspraken.

De doelgroep zijn economisch woningzoekenden – mensen zonder verslaving of psychische problemen. Zij hebben een binding met Velsen én dringend woonruimte nodig.

Is het iets voor u? De samenwerkende partners kunnen u er alles over vertellen.