Slim melden: gebruik bekende App groeit

Slim melden: gebruik bekende App groeit
Logo Slim Melden

Ruim 16.000 meldingen vorig jaar. Waarschijnlijk worden het er dit jaar nog meer. Op vragen van Velsen Lokaal antwoordt de gemeente: veel inwoners kennen de App en steeds meer inwoners gebruiken hem. Een overzicht.

Straatlantaarn kapot? Zwerfvuil bij de container? Parkeeroverlast? U kunt het melden via de App Slim Melden van de gemeente Velsen. Maar nu schrijft de fractie van Velsen Lokaal dat zij ‘via meerdere kanalen’ horen dat inwoners ‘regelmatig geen of slechte terugkoppeling’ krijgen op hun melding. Tijd voor wat vragen, vonden ze. Die én de antwoorden kwamen op tafel tijdens de collegevergadering van 18 juli jl.

Cijfers meldingen groeien

In 2018 werd de App geïntroduceerd. In dat jaar waren er (afgerond) 3.400 meldingen. Het jaar daarna al ruim 11.000 en vorig jaar waren het er 16.600 ongeveer. Met andere woorden: het aantal meldingen groeit dus.

Top 3: vuil, licht en verkeer

De top 3 van meldingen gaat over vervuiling & dumping van afval (4.158 in 2022), over openbare verlichting & verkeerslichten (2.922), en over verkeerszaken (1.959). Van de 11.000 meldingen ging het dus 9.000 keer over één van deze drie.

Promotie en verbetering van de App

De gemeente maakt reclame voor de App Slim Melden via haar website en op de meeste van haar voertuigen. Ook de Jutter/Hofgeest en de IJmuider Courant schrijven erover.

Daarnaast hebben de medewerkers van de gemeente nu een tablet bij zich, waar ze alle meldingen op kunnen lezen (geen stapel papier meer). Nu is er ook een coördinator buitendienst, die de meldingen verdeelt over de zes serviceteams die er zijn.

Tot slot: Velsen maakt zelf nieuwe wensen en eisen om het melden én afhandelen te verbeteren. Daar worden de uitkomsten van een enquête over de App meegenomen, die voor dit jaar op de planning staat.