Participatieraad Velsen geeft inwoners een stem – word lid!

Participatieraad Velsen geeft inwoners een stem – word lid!

Aangeleverd

Wist u dat… u als inwoner van Velsen actief kunt meedenken over zorg en welzijn in uw gemeente?  De gemeente wil graag tijdig met inwoners in gesprek over behoeften en ideeën rond zorg, welzijn, jeugdhulp, ondersteuning bij wonen en vervoer, werk, meedoen en samen optrekken in Velsen.

Hoe? Daarover laat de gemeente zich graag adviseren door de Participatieraad Velsen. Deze raad is door de gemeente ingesteld en wordt gevormd door een enthousiaste groep inwoners.  Zij geloven dat inwoners veel actiever betrokken kunnen en moeten zijn bij alles wat de gemeente voor hen organiseert.

‘De Participatieraad is een extra verbinding tussen de samenleving en het gemeentehuis’, aldus Dorine Vermeulen, voorzitter van Participatieraad Velsen. ‘We helpen om ervaringsdeskundige inwoners en andere belanghebbenden in een vroeg stadium aan te haken bij planvorming van de gemeente. Door goed naar hen te luisteren sluit de dienstverlening van de gemeente beter aan bij de behoefte van inwoners. Als lid van de participatieraad kun je dus echt verschil maken. Daar doe ik het voor!’

Wethouder Marianne Steijn benadrukt het belang van de Participatieraad: ‘Hoe weet je dat je als bestuurder het goede doet voor de inwoners? Die vraag staat voor mij altijd centraal. Zeker in het sociaal domein. De Participatieraad helpt om het antwoord te vinden op deze vraag. Voor mij is de Participatieraad een belangrijke partner in het grote geheel van Samenspel. Waarin participatie van inwoners centraal staat.’

Wilt u ook aan de slag met ideeën over opgroeien, samenleven en ouder worden in Velsen? Neem dan eens contact op met de Participatieraad via contact@participatieraadvelsen.nl.

Scan de QR-code voor meer informatie over de Participatieraad Velsen