Andere plannen Pontplein

Andere plannen Pontplein
© RTV Seaport / Ron Pichel

Geen fly-over voor auto’s met een fietsrotonde eronder, de uitrit van de pont verplaatst en daardoor een kleiner kruispunt. Dat zijn een paar opvallende veranderingen in de plannen voor een nieuw Pontplein. Het college kiest voor een goedkopere variant.

Al sinds 2019 werkt Velsen aan een nieuwe inrichting van het Pontplein in IJmuiden. Ingewikkeld, omdat het verkeer van alle kanten komt: van de Parkweg, de Minister van Houtenlaan, De Noostraat, de Kanaaldijk en naar & van de pont zelf. Uit de 8 oorspronkelijke ontwerpen kreeg variant 5 de voorkeur. Met een fly-over (verhoging) voor auto’s en fietsrotonde daaronder. Veilig, maar erg duur. Te duur, zegt het college nu.

Minder subsidie, hogere kosten
Er zijn maar beperkte subsidies beschikbaar voor de herinrichting, en de bouwkosten zijn ook nog eens flink gestegen. Verder zouden er 60 bomen moeten worden gekapt, waarbij het niet zeker was of die elders in de buurt konden terugkomen. En bovendien was de sociale veiligheid bij de fietsrotonde niet gegarandeerd. (Wat zou dat zijn, sociale veiligheid?) Dat was tegen de randvoorwaarden, dus die variant is nu komen te vervallen.

Keuze voor variant 3
Velsen beschrijft de kenmerken:

  1. de uitrit van de Pont gaat naar de Kanaaldijk. Daar komt dus een nieuw kruispunt.
  2. het viaduct bij De Noostraat blijft.
  3. wie van de pont afkomt, gaat voortaan rechtsaf, en komt met een lus terug bij het kruispunt.
  4. door deze maatregelen wordt het kruispunt bij de pont kleiner. Fietsers en voetgangers steken gelijkvloers over, met verkeerslichten. De wachttijd wordt korter.
  5. het fietspad langs de Parkweg wordt een fietsstraat met autoverkeer in één richting.
  6. de Van Tuyllweg gaat dicht bij de Parkweg.

De plannen voor deze variant worden de komende tijd uitgewerkt.

Aanmelden voor informatie
Samenwerkende partijen zijn de gemeente Velsen, Woningbedrijf Velsen en AM (onderdeel van BAM). Kijk naar de ontwikkelingen op www.ponttotpark.nl. Daar kun je je ook aanmelden als belangstellende, dan word je uitgenodigd voor bijeenkomsten over dit onderwerp. Er komt ook een Pont-tot-Park projectbureau aan de Lange Nieuwstraat, waar je terecht kunt met vragen, ideeën en opmerkingen.

Voor de nieuwbouw aan de Waal- en Dolfijnstraat is trouwens al een participatietraject gestart. Wat daar wordt opgehaald aan commentaar en ideeën wordt verwerkt in de verdere ontwikkelingen van de plannen.

Bekijk hier de plannen