Gezondheid Velsenaren slechter door corona

Gezondheid Velsenaren slechter door corona

We voelen ons minder gezond, hebben last van angsten of depressie, onze mantelzorgers hebben het (te) zwaar, we bewegen te weinig en we wegen te veel, en hebben moeite om rond te komen. Sterk samengevat is dat het beeld van veel inwoners van Velsen. Corona speelt daar een flinke rol in.

In het najaar van 2022 vulden 8.000 thuiswonende inwoners van Velsen van 18 jaar en ouder de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen in. Wat blijkt daaruit? Een samenvatting.

Minder gezond
In 2022 voelden zich minder mensen (heel) goed; van 77% in 2020 zakte dat naar 71%. Dat is bij laagopgeleiden nog sterker dan bij hoogopgeleiden – dat is al jaren zo.

Angsten en depressie
8% van de inwoners heeft een hoog risico op angsten en depressie (was 6% in 2020). Onder jongere volwassenen van 18 tot 34 jaar kampt wel 24% met psychische klachten (veel stress en eenzaamheid). 9% denkt er wel eens aan om een einde aan zijn/haar leven te maken. De helft van de ondervraagden is veerkrachtig; de andere helft veel minder, die kan niet goed omgaan met tegenslag.

Mantelzorgers (over)belast
In 2022 voelde 23% – bijna een kwart – van de mantelzorgers zich overbelast. Twee jaar geleden was dat nog 12%, bijna de helft minder. Hier heeft corona een heel grote invloed op gehad.

Te zwaar, te weinig beweging
Wel 51% van de inwoners van Velsen is te zwaar! Dat is al 11 jaar zo. En minder mensen bewegen elke week minstens 1½ uur; dat percentage is gezakt van 55 naar 47%.

Moeite met rondkomen
In het najaar van 2022 had 17% van de inwoners van Velsen moeite met rondkomen. Dat kan zeker te maken hebben met de hoge energieprijzen en de inflatie. Tussen 2012 en 2020 was dat percentage juist gedaald.

Minder alcohol- en tabakgebruik
Tot slot nog iets positiefs: de cijfers voor alcohol drinken en roken zijn verder gedaald. In 2022 rookte 15% van de inwoners, vooral mannen, volwassenen tussen 18 en 65 jaar, en lager opgeleiden.

Zorgelijke cijfers
De gemeente Velsen vindt de cijfers zorgelijk en gaat met allerlei partners in de zorg en preventie praten hoe zij meer aandacht kunnen geven en acties kunnen ondernemen om de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Klik hier als je de hele Gezondheidsmonitor Velsen wilt lezen.