Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 29 juni 2023

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 29 juni 2023

Welkom bij de liveblog van weer een nieuwe raadsvergadering van de gemeente Velsen. U kunt hier live de gehele raadsvergadering volgen. Voor de bijlagen die bij deze vergadering horen klikt u hier.

Vandaag een extra lange raadsvergadering waarin de bestuursrapportage (BURAP) en de perspectiefnota wordt behandeld. Voordat we hierop overgaan kijken we eerst naar de algemene beschouwingen, waarna wordt gepauzeerd om daarna de vergadering voort te zetten.

U kunt de raadsvergadering hier live meekijken, of via het kanaal van RTV Seaport op YouTube.

RaadspleinTV – Raadsvergadering 29 juni 2023 – deel 1: Algemene beschouwingen

De vergadering is geopend.

Er wordt gestart met agendapunt 3: De algemene beschouwingen.

De vergadering is geschorst tot na de eetpauze.

De vergadering is heropend.

RaadspleinTV – Raadsvergadering 29 juni 2023 – deel 2: BURAP & Perspectiefnota

Agendapunt 4: 1e Bestuursrapportage 2023

Amendement 16 van 2023 GL – Herstel onderhoudsvoorzieningen amfibieën

Amendement 16 is aangenomen met meerderheid van de stemmen.

Amendement 15 van 2023 VL – Velsen Duinstad Water

Amendement 15 is aangenomen unaniem aangenomen.

Het geamendeerde raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 5: Perspectiefnota 2023

Amendement 14 van 2023 D66V – Vergroenen Plein 45

Vergadering is kort geschorst.

Amendement 14 is aangenomen met meerderheid van de stemmen.

Het geamendeerde raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Motie 16 van 2023 D66V – Aan de slag met het Groen Structuurplan

Motie 16 is unaniem aangenomen.

Motie 17 van 2023 D66V – Indexeer controle grens subsidies

Motie 17 is unaniem aangenomen.

Voor de afsluiting richt voorzitter Dales zich op steunfractielid Lieneke Post. Zij neemt afscheid van haar functie als steunfractielid.

Voorzitter Dales spreekt zijn dank uit naar de raad voor de afgelopen periode.

De vergadering is gesloten.

Bijlagen

Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2023

Amendement 16 van 2023 GL – Herstel onderhoudsvoorzieningen amfibieën

Amendement 15 van 2023 VL – Velsen Duinstad Water

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2023

Amendement 14 van 2023 D66V – Vergroenen Plein 45

Motie 16 van 2023 D66V – Aan de slag met het Groen Structuurplan

Motie 17 van 2023 D66V – Indexeer controle grens subsidies