Liveblog: Vergadering Spoedeisende speciale Raadsvergadering 22-05-2023

Liveblog: Vergadering Spoedeisende speciale Raadsvergadering 22-05-2023

Welkom bij het vervolg van de speciaal ingelaste vergadering van afgelopen donderdag 17 mei. Vandaag wordt de vergadering hervat en wordt er gesproken over voorkeurslocaties AZC in Velsen, gevolgd door een aantal amendementen die aansluiten op dit onderwerp. Heeft u het eerste deel van de vergadering afgelopen donderdag gemist? Dan kunt u deze hier terugkijken. De vergadering van vanavond kunt u hieronder live meekijken, of via YouTube.

Bijlagen die bij deze vergadering horen vindt u hier.

De vergadering is heropend.

Agendapunt 3: Voorkeurslocatiekeuze opvang asielzoekers en wensen en bedenkingen concept regionaal plan Kennemerland opvang asielzoekers

Amendement 12 van 2023 D66V – Ruimte voor succesvolle opvang

RaadspleinTV Amendement 12 van 2023 D66V Ruimte voor succesvolle opvang

Amendement 12 is aangenomen.

Amendement 14 van 2023 CDA – Velsen voldoet aan haar opgave van 261 permanente opvangplekken

RaadspleinTV – Amendement 14 van 2023 CDA – Velsen voldoet aan haar opgave van 261 opvang plaatsen

De vergadering is kort geschorst.

RaadspleinTV – Interview met bezorgde bewoner Santpoort Zuid: Dhr. Waasdorp

De vergadering is heropend.

RaadspleinTV – 2e termijn Amendement 14 van 2023 CDA

Amendement 14 is aangenomen.

Gewijzigd voorstel Voorkeurslocatiekeuze opvang asielzoekers en wensen en bedenkingen concept regionaal plan Kennemerland opvang asielzoekers

Over op stemming van geamendeerd raadsvoorstel. Het geamendeerde raadsvoorstel is aangenomen.

Motie 12 van 2023 VVD – Blijvend perspectief sportpark De Elta

RaadspleinTV – Motie 12 van 2023 VVD – Blijvend perspectief sportpark De Elta

Motie 12 is ingetrokken.

We zijn hierbij aangekomen tot het einde van de vergadering. De vergadering is gesloten.

RaadspleinTV – Interview Bas de Ruig D66 en Sander Scholts Forza

Bijlagen

Voorkeurslocatiekeuze opvang asielzoekers en wensen en bedenkingen concept regionaal plan Kennemerland opvang asielzoekers

Amendement 12 van 2023 D66V – Ruimte voor succesvolle opvang

Amendement 14 van 2023 CDA – Velsen voldoet aan haar opgave van 261 permanente opvangplekken

Motie 12 van 2023 VVD – Blijvend perspectief sportpark De Elta

Gewijzigd voorstel Voorkeurslocatiekeuze opvang asielzoekers en wensen en bedenkingen concept regionaal plan Kennemerland opvang asielzoekers