Flexwonen in Santpoort-Noord

Flexwonen in Santpoort-Noord
©RTV Seaport/Lotje Eikelboom

Stichting Santpoort is geen wijkraad, die belangen van bewoners behartigt. Hun suggestie dat de gemeente ook naar de Van Nassaulaan / Paramaribostraat moest kijken voor flexwoningen is hen niet in dank afgenomen. De stichting verklaart zich nader.

Stichting Santpoort is niet per se tegen de bouw van flexwoningen in deze woonkern. Dat wekte tijdens een informatieavond wat irritatie op bij dorpsgenoten. In de nieuwsbrief van 29 april jl. vertelt de stichting wat meer over haar opstelling.

Groene Scheg te kwetsbaar
Zij schrijft: Wij zijn een stichting die zich vooral inspant voor behoud van ‘cultuurhistorische waardevolle elementen in landschap en bebouwing’. We zijn géén wijkraad. Toen daarom de gemeente naar de Groene Scheg keek voor de bouw van flexwoningen, waren we daar niet blij mee. Want de Groene Scheg is ‘in meerdere opzichten een landschap met cultuurhistorische betekenis en heeft een belangrijke landschappelijke en ecologische waarde en dito kwetsbaarheid.’ De bouw van woningen daar moet ‘vermeden’ worden.

Paramaribostraat / Van Nassaulaan
De stichting stelde de gemeente voor om eens te kijken naar het plantsoen bij de Van Nassaulaan / Paramaribostraat. Die plek is volgens hen cultuurhistorisch van minder grote betekenis. Die suggestie pakte de gemeente op, waarna er een soort ‘strijd’ ontstond tussen de omwonenden van de Groene Scheg en die van de Paramaribostraat. Vervelend, maar het was niet de bedoeling, en – zegt de stichting – de omwonenden van de Paramaribostraat kunnen heel goed opkomen voor hun eigen belangen.