Zuidoostrand Driehuis: ca. 100 woningen

Zuidoostrand Driehuis: ca. 100 woningen

De plannen groeien, maar zijn nog niet helemaal rond. Wijkcomité Driehuis geeft de laatste stand van zaken en haar commentaar.

Aan de zuidoostrand van Driehuis komen ca. 100 woningen voor onder andere senioren en starters, zowel koop als huur. Op de tekening is te zien hoe het terrein is ingedeeld.

Aan de rechterkant op de tekening komen twee gebouwen met ong. 25 koopappartementen van ong. 70 m² voor senioren, en 29 sociale huurappartementen. Tussen de gebouwen – die drie tot vijf woonlagen hoog worden – komt een doorgang. Daarnaast staan er ruim 40 grondgebonden woningen (dus geen appartementen), waaronder 8 kleinere, bedoeld voor starters. Parkeren doe je op het terrein en langs het spoor komt een groenstrook.

Midden over het complex komt een voetpad en misschien ook een fietspad. Om verrommeling te voorkomen (allerlei schuttingen) komen er misschien uniforme, groene afscheidingen aan de achterkant van de woningen. Het terrein wordt 50 tot 100 cm opgehoogd i.v.m. het hoge waterpeil.

Maar tussen droom en daad …
Verschillende betrokken partijen hebben nog wel eisen, wensen en opmerkingen. In het kort:

1. De gemeente is akkoord met dit plan. Maar de ARO, een adviesorgaan van de provincie, nog niet. Zij willen meer openheid aan beide kanten op het terrein, en hebben vragen over een duurzaam watersysteem en de ecologische verbindingszone langs de spoorlijn.

2. Er komen 100 woningen – er is sprake geweest van 120 – en er is veel openbaar groen. En er wordt voor verschillende doelgroepen gebouwd. De vraag is of het de gewenste doorstroming gaat opleveren vanuit grote woningen in Driehuis. Maar niet ondergronds parkeren en ook geen directe fietsverbinding naar het station.
Er zijn zorgen over de ontsluiting. De meeste bewoners van De Luchte en sommige omwonenden hebben ernstige bezwaren tegen bouwen op deze plek. Zij onderzoeken of ze bezwaar kunnen maken.

3. Het Wijkcomité Driehuis twijfelt ook over de ontsluiting via de Lodewijk van Deyssellaan en de Albert Verweylaan. Die kunnen veel extra auto’s niet verwerken. Ze vinden 70 m² voor (doorstromende) senioren te klein en zien liever een mix van kleinere en grotere appartementen. En het is nog onduidelijk hoe het zit met de geluidshinder van het spoor. Als er een geluidscherm nodig is, wordt het plan er niet mooier op.

info@wijkcomitedriehuis.nl voor inspraak
De inspraak is na de informatieavonden wel smal geworden. Een kleine delegatie van De Luchte en het wijkcomité gaat af en toe meepraten over de ontwikkeling van de plannen. Wilt u uw stem ook laten horen? Neem dan contact op met het wijkcomité. Ze gaan graag met u in gesprek. En via dit emailadres kunt u zich ook abonneren op hun nieuwsbrief. Dan blijft u sowieso op de hoogte.