Start aanleg Cruyff Court in Velsen-Noord

Start aanleg Cruyff Court in Velsen-Noord
© Gemeente Velsen

Aangeleverd

Donderdag 11 mei start aannemer KSP-Kunstgras met de aanleg van een Cruyff Court in Velsen-Noord. Het kunstgrasveld komt in het park aan de Grote Hout- of Koningsweg. De aanleg van het Cruyff Court gebeurt in opdracht van de Cruyff Foundation en gemeente Velsen.

Cruyff Courts
Cruyff Courts zijn openbare voetbalveldjes met kunstgras. Het is een veilige plek waar kinderen en jongeren elkaar ontmoeten en samen spelen. Wereldwijd zijn er inmiddels 262 Cruyff Courts in 21 verschillende landen.

Werkzaamheden
De aannemer voert het werk in één fase uit zodat omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden. Afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken duren de werkzaamheden tot eind juni. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanbrengen van de fundering, het plaatsen van hekken en het leggen van kunstgras.

Bereikbaarheid
De Grote Hout- of Koningsweg blijft toegankelijk. De aannemer maakt enkel gebruik van de weg tijdens het laden en lossen.

Het Cruyff Court wordt na de realisatie eind juni op een feestelijke manier geopend. Meer informatie over de opening volgt via de kanalen van gemeente Velsen.