Is er toekomst voor New Future?

Is er toekomst voor New Future?

Donderdagavond 20 april vond er weer een nieuwe avond met raadsessies plaats in het gemeentehuis van Velsen. RaadspleinTV deed verslag van deze avond. Tijdens de evaluatie van New Future werd er gesproken over het project wat jongeren met problematische schulden helpt en de schulden van hen afkoopt. Het project loopt nu al drie jaar in Velsen, en de vraag is of dit project tot en met 2027 structurele middelen moet krijgen.

Met New Future koos gemeente Velsen in 2020 voor een nieuwe aanpak bij schuldenproblematiek. Allereerst krijgen de jongeren met problematische schulden een persoonlijke begeleider die hen tijdens het hele proces ondersteunt. Voor de schulden werkt de gemeente samen met Gemeente Haarlem. Het uiteindelijke doel is dat gemeente Haarlem de schulden van de jongeren af koopt. Via New Future worden afspraken gemaakt over hoe de schulden worden afbetaald en wordt gewerkt aan hoe de jongeren voor de toekomst financieel zelfredzaam kunnen worden.

Na de raadsessie van donderdagavond volgde een interview met Bas Koppes van de VVD en Kitty Wolfs van Velsen Lokaal. Beide raadsleden zagen de voordelen aan het project, maar kijken ook kritisch naar de resultaten. Kitty Wolfs: “Wat ik lastig vind is dat het mij niet helemaal duidelijk is of de doelstellingen zijn behaald en of je nu kunt spreken van een geslaagde pilot.” Verder legt ze uit dat ze maar enkele verschillen ziet tussen New Future en reguliere schuldhulpverlening.

Bas Koppes herkent de worsteling die Wolfs voelde, maar stelt ook dat het inmiddels duidelijk is dat het project toegevoegde waarde heeft. Hij ziet in dat de wethouder er vertrouwen in heeft, maar ook duidelijk zegt: we zijn er nog niet. De vraag die hij hardop stelt: “Hebben wij als raad voldoende vertrouwen in het woord van de wethouder dat dit uiteindelijk wel iets gaat opleveren wat aan onze doelstellingen voldoet?”

Het onderwerp komt op 26 april terug in de gemeenteraadsvergadering als een debatstuk. De verwachting van beide raadsleden is dat de structurele middelen er gaan komen, maar dat er wel duidelijk bekrachtigd moet worden op welke manier en met welke doelen. Koppes deelt bovendien zijn gevoel: “Ik heb niemand gehoord die er op uit is om het hele project te stoppen.”

Bekijk de hele terugblik naar de raadsessie over New Future hier: