Uitstroom van vluchtelingen van asielschip Velsen-Noord is begonnen

Uitstroom van vluchtelingen van asielschip Velsen-Noord is begonnen

Er werden ruim duizend asielzoekers op het asielschip in Velsen-Noord opgevangen, dat zijn nu nog ongeveer 880 mensen en na vandaag nog eens zo’n 50 minder. “Er zijn nu heel veel verplaatsingen”, ziet een bewoner van de Silja Europa. Over tweeëneenhalve week mogen er nog maximaal z’n 250 mensen op de boot wonen.

Velsen-Noorders stemden een paar weken geleden tegen een langer verblijf van het schip. Het is nogal een splijtzwam in het dorp. Een deel van de tegenstanders vindt Velsen-Noord als kwetsbare wijk geen geschikte plek voor grootschalige asielopvang. Bovendien vinden zij dat de gemeente zich aan zijn woord had moeten houden: 1 maart zou het schip al weg zijn.

Voorstanders vinden het zonde dat in tijden van asielcrisis een prima opvangplek wordt opgedoekt. Bovendien zien bedrijven kans om de technisch geschoolde asielzoekers van de boot op te leiden en uiteindelijk aan te nemen. Een win-win-situatie, denken zij: er staan genoeg technische vacatures open in de IJmond. “We zitten hier te gillen om mensen“, zei Cees Duijn van het Velsen-Noordse Innomax, als spreekbuis voor een alliantie van bedrijven.

Cruisekade IJmuiden

Nu blijft de Silja Europa waarschijnlijk alsnog tot 4 juni liggen, met niet duizend, maar tussen de twee- en driehonderd mensen erop. Dat zijn de gezinnen met kinderen die in de buurt naar school gaan en anderen ‘met binding in de regio’. Uiterlijk dan moeten ook die mensen overstappen naar een kleiner opvangschip. Dat zou aan de Cruisekade langs het Sluisplein in IJmuiden moeten komen. Zeker is dat nog niet.

De bewoner van de Silja Europa had het idee dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) probeert tempo te maken met de status-aanvragen van de mensen op Silja Europa. Mensen met een status komen in aanmerking voor een huis, ergens in Nederland. In theorie zou dat gesleep met mensen kunnen voorkomen: dan verhuizen ze niet van de ene naar de andere opvang, maar direct van het schip naar een woning.

Complicerende factor

Maar die vlieger gaat volgens het COA niet zo makkelijk op. Een woordvoerder: “Er zijn nu ruim 230 mensen met status op het schip. Maar naast een opvangtekort is er ook een tekort aan woningen.” Met andere woorden: er zullen dus niet veel bewoners van de Silja Europa direct naar een huis kúnnen verkassen.

Bovendien zou het eerder nog een complicerende factor kunnen zijn, als die statushouders al voor een huis aan een bepaalde gemeente zijn toegewezen: “Als dat bij wijze van spreken in Limburg zou zijn, verplaatsen we ze nu niet vanaf de Silja Europa naar Friesland.” 

Verder kunnen de asielzoekers overal terecht kunnen komen, zegt woordvoerder. Het hangt er maar net vanaf welke opvanglocatie plekken heeft.

Dit is een artikel van Thomas Jak, verslaggever Velsen-Noord voor NH Nieuws en RT Seaport