Het gaat niet goed met de jongvolwassenen in Velsen

Het gaat niet goed met de jongvolwassenen in Velsen
©Pixabay

Gestrest, eenzaam, teveel alcohol, tabak en drugs, te zwaar en een rottijd tijdens corona – zo is het gesteld met de gezondheid van jongvolwassenen in Velsen over 2022, blijkt uit onderzoek. Een verontrustende uitslag.

De GGD – Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst – heeft het onderzoek vorig jaar gedaan in heel Nederland. Aanleiding was de coronacrisis (2020 tot in 2022). De onderzoeksgroep waren jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar).

Geestelijke gezondheid onder druk

Eén op de drie jongvolwassenen denkt er wel eens aan om een eind aan het leven te maken; bij 5% is dat zelfs (heel) vaak! Meer dan de helft (52%) heeft psychische klachten en 45% heeft stress van zaken zoals school of studie.
Ook de eenzaamheid onder jongvolwassenen is groot: wel 63% voelt zich eenzaam, en 28% zelfs sterk eenzaam. Ze missen iemand waarmee ze een intieme hechte band hebben, en ze missen vriendschappen (sociale eenzaamheid). Wel zijn de meesten tevreden met de relatie (89%) en met de vriendschappen die ze hebben (78%). Dus wat er is, wordt erg gewaardeerd, en wat er niet is, wordt heel erg gemist.

Teveel alcohol, tabak en drugs

Driekwart van de jongvolwassenen tot en met 25 jaar drinkt alcohol, en 19% is een zware drinker (meer dan 6 glazen alcohol op 1 dag in de week voor mannen, en meer dan 4 voor vrouwen). Een op de drie jongvolwassenen zegt zelfs dat vrienden het normaal vinden om 10 glazen alcohol op een dag/avond te drinken. Daarnaast rookt 16% elk dag en 21% elke week en gebruikt 19% wiet of hasj. Ook 16- en 17-jarigen doen dat, terwijl dat (net als alcohol en tabak) verboden is voor hun leeftijdsgroep.

Te zwaar en te weinig beweging

Bijna een op de drie (27%) jongvolwassenen in Velsen is te zwaar; 20% matig en 7% ernstig. Ongeveer dezelfde groep (28%) beweegt dagelijks minimaal een half uur. Dus twee op de drie mensen haalt dat niet, ook al is 70% wel lid van een sportvereniging. Hoe ouder, hoe minder beweging en hoe zwaarder ze worden – al spelen daar ook zaken als stress, voeding en slaap een rol.

Effecten van corona

Lockdowns, scholen die dicht waren, digitale lessen, verplicht thuiswerken en 1½ meter afstand houden – daardoor vond 44% van de doelgroep de coronatijd alleen maar negatief. Je kon niet uit, niet naar het buitenland voor vakantie, je zat minder goed in je vel en je zag minder mensen, zeiden ze. 60% had ook extra hulp of steun nodig in die tijd.

Hoe voel je je?

Grappig genoeg ervaart 66% van de jongvolwassenen hun eigen gezondheid als goed tot zeer goed. Mannen iets vaker dan vrouwen. En 58% voelt zich vaak tot altijd gelukkig. 85% van de jongvolwassenen in Velsen is redelijk tot zeer tevreden met zichzelf, 71% met zijn/haar eigen lichaam en 82% met zijn/haar leven.

Wat gaat Velsen doen?

Velsen werkt al aan de gezondheid van haar (jonge) inwoners. De gemeente werkt bijvoorbeeld nauw samen met de Brijder in de verslavingszorg, met de GGD aan een rookvrije leefomgeving, met New Future voor jongeren die in de schulden zitten (12% in Velsen). Ook is er op de scholen aandacht voor een gezonde leefstijl, en doet Velsen zijn best om jongeren duidelijk te maken waar ze terecht kunnen als ze problemen hebben.

Maar de gemeente vindt de cijfers uit dit onderzoek wel verontrustend en gaat in gesprek met de GGD om te kijken wat ze nog meer kunnen doen om de gezondheid van de jongvolwassenen in Velsen te verbeteren.