Schoolverzuim en -vertrek: terugblik en plannen

Schoolverzuim en -vertrek: terugblik en plannen
Foto: Pixabay

In Velsen zijn er ongeveer 400 jongeren die niet (altijd) naar school gaan, of niet aan het werk zijn. Zij krijgen daar hulp bij van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Die heeft nu een jaarverslag ingediend, samen met plannen voor de komende vier jaar. Een indruk.

In Velsen wonen bijna 4.200 jongeren van 18 tot 23 jaar. Meer dan de helft (62%) heeft een diploma voor havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Een deel zit nog op school (ong. 30%)  en  401 jongeren hebben daar hulp bij nodig, een kleine 10%.

400 jongeren die hulp nodig hebben
Jongeren die aangemeld worden bij het coördinatiepunt (RMC) krijgen hulp bij het weer teruggaan naar school of bij het vinden van een baan. Van de 200 die er bij het RMC op de lijst stonden, is een kwart (25 jongeren) naar school geleid, en 74 jongeren kregen een baan (37%). Bij 24% van deze jongeren is het niet gelukt om ze naar school of een baan te begeleiden. Die blijven in beeld, en elk jaar kijken RMC en jongere samen naar de mogelijkheden. Een kleine 15% wordt nog begeleid.

De andere helft, ook 200 jongeren, valt onder de categorie Jongeren in Kwetsbare Posities;  zij zitten op het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Van hen zijn er 16 teruggeleid naar school, 20 naar werk, en bijna driekwart (147 jongeren) wordt nog begeleid.

(Helaas wordt er in het collegebericht niet verteld of deze resultaten anders zijn dan in andere jaren. Zeker gezien de corona-jaren zou dat interessant zijn om te weten.)

Plannen
Voor de toekomst wil het RMC nog beter samenwerken met schoolbesturen, jeugdhulp, arbeidsbemiddeling, veiligheid en jongerenwerk. In de jaren tot en met 2026 wil het RMC – en dus ook de gemeente Velsen – op alle gebieden beter presteren. Of het nu gaat om de aanpak van schoolverzuim, schoolverlaters, thuiszitters of jongeren in kwetsbare posities – elke groep moet in 2024 al 10% kleiner zijn dan in 2018/2019. Wie meer wil weten, kan hier het Meerjarenbeleidsplan van het RMC lezen.

Lees hier verder over het meerjarenplan.