Raadsvergadering van 23 februari

Raadsvergadering van 23 februari

Op 23 februari 2023 vindt weer een raadsvergadering plaats. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in burgerzaal om het gesprek aan te gaan met de raadsleden. De vergadering start om 19.30 uur. Via RaadspleinTV wordt de hele vergadering live uitgezonden (Ziggo kanaal 37, KPN 1490). Daarnaast is de vergadering te volgen via een liveblog op rtvseaport.nl

Inspreken tijdens actualiteitenuurtje
Inwoners en organisaties kunnen inspreken tijdens de raadsvergadering. Het actualiteitenuurtje is bedoeld voor inwoners om actuele zaken aan de orde te stellen. Het inspreken mag niet gaan over onderwerpen die op de agenda staan. Inspreken is wel mogelijk over onderwerpen die niet eerder in een sessie zijn besproken door de raad.

Kadernota Veiligheid Velsen 2022-2026
Eenmaal per vier jaar stelt de gemeenteraad een nieuwe kadernota Veiligheid Velsen vast. Gemeenten hebben met veel veiligheidsvraagstukken te maken van woonoverlast en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid, huiselijk geweld en ondermijnende criminaliteit. Effectieve inzet van de gemeente op het gebied van veiligheid vereist keuzes − keuzes over o.a. prioriteiten en samenwerking met veiligheidspartners. Deze prioriteiten zijn met de gemeenteraad, inwoners, betrokken ambtenaren en partners in kaart gebracht.

Hamerstukken
Hiernaast is er een aantal hamerstukken geagendeerd. Een hamerstuk is een te behandelen vergaderstuk, waarbij het uitgangspunt is dat het zonder discussie goedgekeurd zal worden.

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Velsen 2023
Op 17 september 2022 trad de nieuwe Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden in werking. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om de vermogensnorm voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verruimen. De verhoging van de vermogensnorm is nu niet langer voorbehouden aan enkel AOW gerechtigden en volledig en langdurig arbeidsongeschikten.

Wijziging verordening toeristenbelasting 2023
De vrijstelling voor zorginstellingen in de Verordening Toeristenbelasting 2023 moet worden aangepast, omdat de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is gewijzigd. Hierdoor klopt een verwijzing uit de Verordening Toeristenbelasting 2023 niet meer.

Ga voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen en stukken naar velsen.raadsinformatie.nl.