Liveblog raadsvergadering gemeente Velsen 23 februari 2023

Liveblog raadsvergadering gemeente Velsen 23 februari 2023

Welkom bij de liveblog van weer een nieuwe raadsvergadering van de gemeente Velsen. U kunt hier live de gehele raadsvergadering volgen. Voor de bijlagen die bij deze vergadering horen klikt u hier.

U kunt de raadsvergadering hier live meekijken, of via het kanaal van RTV Seaport op YouTube.

De vergadering is geopend.

De vergadering start met 1 minuut stilte voor de slachtoffers en nabestaanden van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Vandaag heeft 1 inspreker zich aangemeld. Dhr. Verhulst spreekt over huurverhoging van cultuurruimten.

RaadspleinTV – Inspreker dhr. Verhulst over huurverhoging cultuurruimten

Dhr. Bal (LGV) stelt een vraag over de spreidingswet.

Agendapunt 6: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Velsen 2023

Raadsbesluit Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Velsen 2023

Raadsvoorstel Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Velsen 2023

Beantwoording technische vragen inkomenstoets D66V

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Motie 3 van 2023 – Maak kwijtschelding van gemeentelijke belasting voor meer inwoners met laag inkomen mogelijk

RaadspleinTV – Motie 3 – Maak kwijtschelding van gemeentelijke belasting met laag inkomen mogelijk

De motie is verworpen.

Agendapunt 7: (eerste) Wijziging verordening toeristenbelasting 2023

(eerste) Wijziging verordening toeristenbelasting 2023

Agendapunt 8: Kadernota Veiligheid Velsen 2023-2026

Raadsbesluit Kadernota Veiligheid Velsen 2023-2026

Kadernota Veiligheid Velsen 2023-2026

Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Motie 2 van 2023 VL – Maak Skaeve Huse een succesvol project

RaadspleinTV – Wethouder Smeets geeft reactie op motie Maak Skaeve Huse een succesvol project

De vergadering wordt kort geschorst.

De vergadering is heropend.

De motie is ingetrokken door de indiener.

De vergadering is gesloten.

RaadspleinTV – Interview Tom Panis over Skaeve Huse
RaadspleinTV – Interview Patrick de Wildt en Onika Pinkus kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Bijlagen

Raadsbesluit Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Velsen 2023

Raadsvoorstel Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Velsen 2023

Beantwoording technische vragen inkomenstoets D66V

Motie 3 van 2023 – Maak kwijtschelding van gemeentelijke belasting voor meer inwoners met laag inkomen mogelijk

(eerste) Wijziging verordening toeristenbelasting 2023

Raadsbesluit Kadernota Veiligheid Velsen 2023-2026

Kadernota Veiligheid Velsen 2023-2026

Motie 2 van 2023 VL – Maak Skaeve Huse een succesvol project