Start van aanleg Zoutdam

Start van aanleg Zoutdam

In oktober van 2022 is het project officieel afgetrapt en is er begonnen met het voorbereidende werk van de nieuwe zoutdam. Deze dam is bedoeld om het zoet- van het zoutwater te scheiden en hiermee de zoutwaarde van het Noordzeekanaal naar beneden te halen.

Mocht u in de afgelopen paar maanden de sluisroute hebben gebruikt om van IJmuiden naar Velsen-Noord te fietsen, dan heeft u waarschijnlijk al het grote boord tegenover Tata Steel gezien met “Aanleg zoutdam, Selectieve Onttrekking”. Mooie woorden die veel, maar tegelijkertijd ook weinig zeggen. Het roept al snel vragen op zoals; “Wat is nou een zoutdam? Hoezo is dit nodig? En wat betekent Selectieve Onttrekking nou eigenlijk?”.

Met de opening van de nieuwe en grotere zeesluis afgelopen jaar kunnen er grotere schepen via het Noordzeekanaal naar binnen varen, met als kost dat er meer zoutwater mee het kanaal in gaat. Op het Noordzeekanaal zijn ook andere kanalen en rivieren aangesloten, uit deze kanalen wordt het zoetwater gehaald voor de landbouw en natuur, maar ook voor drinkwaterwinning. Als deze kanalen te zout zouden worden, kan het water hier niet meer voor worden gebruikt.

Om zo’n scenario te voorkomen, wordt er een dam gebouwd die het zoete van het zoute water scheidt. Dit wordt gedaan door een simpele wand te bouwen door het kanaal met een opening onderaan de dam. Omdat zoutwater altijd zwaarder is dan zoetwater zorgt deze dam ervoor dat er alleen zoutwater langs kan, dit wordt ook wel “Selectieve Onttrekking” genoemd. Daarnaast zal het kanaal ook dieper worden gemaakt voor de makkelijkere doorstroming van het zoute water en is er geen sprake van pompen om het water te geleiden.

Voor de constructie van de zoutdam in het Binnenspuikanaal moet er nog veel voorwerk worden gedaan. Het hele Binnenspuikanaal wordt ongeveer 12 meter dieper over de 800 meter aan lengte. Om problemen met wegzakking van het land te voorkomen worden er langs de noord- en zuidkant van dit kanaal één lange combiwand geplaatst. Zodra deze muren geplaatst zijn kan er worden afgegraven en kan pas de echte bouw van de dam beginnen.

Er wordt ingeschat dat de start van de dam zelf begint rond eind 2023 en het hele project af is in eind 2024.