Gezonde lucht in de IJmond – een hele klus

Gezonde lucht in de IJmond – een hele klus

Velsen onderneemt van alles om de gezondheid en luchtkwaliteit in de IJmond te verbeteren, samen met Beverwijk en Heemskerk. Het is een waslijst. De normen van de WHO – wereld gezondheidsorganisatie – voor 2030 zijn leidend, maar ze hálen, zal nog niet meevallen.

Schone lucht voor je inwoners – dat valt niet mee als je woont in een gebied met zware industrie, scheepvaart en wegverkeer. En burgers die een houtkacheltje stoken. De afgelopen 10 jaar is er minder fijnstof en stikstofdioxide in de lucht gekomen, maar schoon is het niet. Dat blijkt onder andere uit rapporten van het RIVM, waarin staat dat er grof stof neerdaalt met lood en PAKs erin.

In het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond 2021-2025 staan maatregelen om de lucht schoner te krijgen. De IJmondgemeenten willen de nieuwe WHO-normen voor 2030 halen, maar ‘erkennen dat dat een behoorlijke opgave zal zijn die vooral ook iets vraagt van andere partijen.” Vooral minder stikstof en fijnstof is de bedoeling, door het bestaande beleid te intensiveren en alle maatregelen te nemen die je mag nemen als gemeente.

Vier gebieden van aandacht
Op de agenda – die voortkomt uit het programma – staan vier gebieden van aandacht: Industrie & Bedrijven, Woon- en leefomgeving, Mobiliteit en Scheepvaart. De Omgevingsdienst IJmond let erop hoe de agenda wordt uitgevoerd. Nog dit jaar komt daar een eerste evaluatie van.

Het college stuurde de raad een rapportage van de afgelopen vier maanden van 2022. Klik hiervoor op de bijlage.