Woonruimte voor jongeren & starters en Nieuwe startnotitie Beleidsplan Jeugzorg IJmond

Woonruimte voor jongeren & starters en Nieuwe startnotitie Beleidsplan Jeugzorg IJmond

De hoogtepunten van de raadssessie op 9 februari 2023

Woonruimte voor jongeren & starters
Het initiatief van Ap Ras in 2022 – woningen voor jongeren op voetbalvelden – is inmiddels wat omgebogen naar een plan voor flexwoningen op verschillende plekken in de gemeente. Daar is donderdagavond voor de 2e keer over gesproken. Leo Kwant van de LGV en Bas de Ruig van D66 Velsen kijken daarop terug. Leo Kwant vindt het teleurstellend dat het initiatief van Ab Ras op dit moment niet haalbaar is, omdat het langer zou duren om te realiseren dan de geplande flexwoningen. Ook Bas de Ruig van D’66 Velsen vindt dat jammer. Er is gekozen voor flexwoningen, omdat het Rijk daar bij kan helpen, zodat we de grootste nood op de woningmarkt kunnen verlichten.

Leo Kwant betreurt het ook dat er nu meer doelgroepen in beeld zijn dan jongeren uit Velsen alleen (spoedzoekers en statushouders). Maar hij is wel blij dat er überhaupt woningen bijkomen.

Spreiding van de statushouders over de verschillende wijken (woonkernen) is nog niet zo eenvoudig, blijkt uit een antwoord van wethouder Sander Smeets. Zeewijk kan bijvoorbeeld niet vrijgesteld worden van statushouders bij nieuwbouw. “We moeten vanuit het Rijk gewoon elk jaar zoveel statushouders huisvesten. Als je hen uitsluit voor de flexwoningen komen er nog meer in Velsen-Noord en Zee- en Duinwijk te wonen, omdat daar nu eenmaal de meeste sociale huurwoningen vrijkomen.” Wel wil hij kijken naar de zogenaamde ‘magic mix’ waar de directeur van Woningbedrijf Velsen het over heeft – een goede verhouding tussen zorgdragers en zorgvragers, mensen die sociaal wat sterker en zwakker in het leven staan.

Luister naar hoe twee insprekers uit Driehuis denken over de plannen voor woningbouw op het voetbalterrein van Waterloo. En waarom Leo Kwant veel verwacht van het Expertteam van de RVO, dat de lange procedures bij nieuwbouw kan helpen verkorten. Als de woningbouwcorporaties aan de slag gaan, kunnen er in 2025 flexwoningen staan in Velsen.

Startnotitie Beleidsplan Jeugd in de IJmond
Deze sessie was raadplegend, zonder besluiten. Er werden goede voorbeelden van jeugdzorg uitgewisseld. Zoals over Berend, die thuis kwam te zitten, en – zo leek het – na hulp van de wethouder toch in de Hartenkamp geplaatst kon worden (voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking die ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven). Mooi dat het zo ging, zegt Ilse van Turnhout (Groen Links), maar dit is natuurlijk niet de bedoeling. Jesslin Patmos (Velsen Lokaal) wilde graag weten om hoeveel kinderen het nu precies gaat, en drong aan op vroege signalering om erger te voorkomen. Wethouder Dinjens snapte die vraag heel goed, maar benadrukt dat het met de jeugdzorg in Velsen heel vaak goed gaat, en bij uitzondering verkeerd. Hij zoekt vooral naar een goede norm, niet naar de uitzonderingen.
Allen constateerden dat het heel frustrerend is als je aan bepaalde criteria moet voldoen, wil je hulp krijgen. Als je twee problemen hebt, kun je al tussen de wal en het schip vallen.

Luister verder naar de lastige ‘knip’ tussen zorg voor kinderen die 18 jaar worden (alsof hun problemen dan ineens voorbij zijn), en naar de plannen van de raad om in gesprek met ouders en zorginstellingen een aanpak te bedenken die echt helpt. Dit onderwerp komt later dit jaar terug in de raad.