Bijeenkomst Flexwoningen VV Waterloo in Driehuis

Bijeenkomst Flexwoningen VV Waterloo in Driehuis

Gemeente Velsen wil in korte tijd veel extra woningen laten bouwen. Daarom wordt er nu ingezet op Flexwoningen, die sneller gerealiseerd kunnen worden dan permanente woningen. Op maandagavond 16 januari vond een tweede bewonersbijeenkomst plaats rondom de geplande flexwoningen in Driehuis. Tijdens de bijeenkomst deelden inwoners hun zorgen en wensen voor de te bouwen woningen.

VV Waterloo is een van de locaties waar de gemeente Velsen flexwoningen wil gaan realiseren. Naast de voetbalvereniging is een braakliggend voetbalveld wat nu gebruikt wordt voor een buurttuin. Bewoners kwamen maandagavond bijeen om de gemeente aan te horen en inspraak te hebben.

De aanwezige inwoners deelden hun zorgen en frustraties. Een belangrijk onderwerp wat naar voren kwam deze avond was de nota van uitgangspunten, die amper een jaar geleden is opgesteld. De Nota van Uitgangspunten wijst een aantal plekken in Driehuis aan waar er gebouwd kan worden. Bij VV Waterloo zou deze plek gebruikt worden voor 40 permanente woningen.

Ook waren er zorgen over verkeersdrukte, behoud van groen, doorstroom van de nieuwe bewoners, en het uiterlijk van de flexwoningen.

Bekijk hier de beelden van de bijeenkomst

Raadsplein TV behandelde dit onderwerp op donderdag 19 januari tijdens de verslaglegging van de raadsessie over het onderwerp flexwoningen en woonruimte voor jongeren. Bekijk de samenvatting hier terug.