Nieuwjaarstoespraak burgemeester: samen werken en successen vieren

Nieuwjaarstoespraak burgemeester: samen werken en successen vieren

Geen corona meer, maar bij elkaar zijn. Samen werken aan oplossingen voor problemen – overheid én inwoners. Invloed uitoefenen. En je successen vieren. Daar stond burgemeester Frank Dales bij stil in zijn nieuwjaarstoespraak op dinsdagavond 10 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Velsen.

In 2022 was nog deels een corona-jaar, met alle verdriet en frustratie die daarbij hoort. Vorig jaar waren er ook verkiezingen. Een lage opkomst, maar met een ‘geweldige nieuwe gemeenteraad’ tot gevolg. De burgemeester was blij met het raadsakkoord en de uitwerking daarvan door het college. Het motto daarvan is ‘Het Velsen van morgen’, en gaat over groenere industrie, meer veiligheid, iedereen doet mee, meer huizen, goede hulp voor kinderen, een nieuw gezicht voor IJmuiden (van Pont tot Park) en een duurzamer Velsen.

Vertrouwen is een werkwoord
Net als in de rest van Nederland staan ook in Velsen mensen soms lijnrecht tegenover elkaar. Zij vertrouwen de overheid niet meer, bijvoorbeeld omdat ze slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire of bang zijn voor het effect van Tata op hun gezondheid. Hij hoort óók bij die overheid, weet de burgemeester. Hij wil graag respectvol samen met Velsenaren werken aan oplossingen. Dat vraagt wel, dat je moet kunnen accepteren dat dingen veranderen en dat je daar zo goed mogelijk mee omgaat. Beter nog: daar invloed op uitoefenen.

Samenspel
Samenspel is een manier waarop je goed invloed kunt uitoefenen. Dat is het overleg tussen inwoners en gemeenten over ‘grote nieuwe dingen’ die in iemands buurt gaan gebeuren, zoals woningen. ‘Doe mee!’, roept de burgemeester de Velsenaren op. ‘Geef je mening en kom met ideeën.’

Successen vieren
Burgemeester Dales wil ook graag successen vieren. Voor hem was dat vooral de komst van het vluchtelingenschip Silja Europa. De mensonterende toestanden bij asielzoekerscentrum in Ter Apel zijn daar aanleiding voor geweest. Zo biedt Velsen fatsoenlijke, menselijke opvang voor medemensen in nood. En het gaat enorm goed, zegt Dales. ‘Zonder incidenten, en met verbinding tussen vluchtelingen en inwoners’.

Velsen vangt ook veel Oekraïense vluchtelingen op, zowel de gemeente als vele particulieren. Hij bedankte hen in het bijzonder, en prees het warme hart waarmee zij hun huis openstellen. Hij hoopt dat het gauw vrede mag worden. ‘Want’, zo sloot hij af, ‘iedereen wil het liefst thuis zijn. Veilig en vrij. Wat mogen we blij zijn dat wij dat zijn, en dat we anderen kunnen helpen!’

Bekijk hier sfeerbeelden van de nieuwjaarsreceptie 2023.