Skaeve Huse onder de loep

Skaeve Huse onder de loep
Augustus 2022 ©Ton van Steijn

De drie Skaeve Huse in Velserbroek zien er niet uit, er woont maar één persoon in. De raad stelde vragen en de gemeente zegt: er moet meer begeleiding bij. Een nieuwe projectleider bekijkt het vervolg.

Skaeve Huse zijn woningen voor mensen met ingewikkeld gedrag. Zij krijgen begeleiding om hun leven op orde te houden en overlast voor de omgeving te voorkomen. In Velserbroek staan er drie, sinds november 2020. Er is een buurtbeheergroep en een meldpunt voor omwonenden, maar toch hoort raadslid Kitty Wolfs van Velsen Lokaal klachten. Zonnepanelen zijn weg, de woningen zijn dichtgespijkerd maar één wordt er toch opgeknapt. De omwonenden vertrouwen het niet. Hoe zit het daar nu, vraagt ze aan het college.

Overleg en maatregelen
Het college vindt het vervelend dat omwonenden zich niet gehoord voelen. Uit overleg bleek dat omwonenden graag na elke melding willen horen wat ermee gedaan is. Dat kan niet altijd, zegt het college. Informatie is privacy-gevoelig en niet alle klachten gaan over de bewoners van de Skaeve Huse. Wat wel goed bevalt, is het meldpunt, dat 24 uur per dag bereikbaar is. Wie belt, hoort ook terug wat er met de klacht is gedaan.

De gemeente heeft de instelling die de begeleiding doet – het RIBW, Regionale Instelling voor Beschermd en Begeleid Wonen – de opdracht gegeven om vaker op het terrein aanwezig te zijn.

Toekomst
De woningen zien er niet uit, geeft het college toe. Velison Wonen (woningcorporatie) knapt ze op, vooral aan de buitenkant. Eén woning is helemaal opgeknapt, omdat er nog iemand woont. De woning is door anderen beschadigd en de zonnepanelen zijn gestolen.

In januari start er een projectleider Skaeve Huse. Die gaat kijken hoe het project verder kan. Er is meer begeleiding nodig dan vanuit de Wmo gegeven kan worden (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De raad krijgt zo snel mogelijk weer informatie over de ontwikkelingen.

Kortom, het laatste woord is hier nog niet over gezegd.