Geen woningen Kustplaats

Geen woningen Kustplaats

Strenge stikstofregels, gedoe over de grondprijs, geen ontwikkelaar en gedeeltelijk buitendijks land – ziehier de problemen voor de bouw van woningen in de Kustplaats, vlak aan zee. Dan maar naar de Grote Buitendijk?

Het schiet niet op, zegt wethouder Smeets. We willen de Kustplaats wel ontwikkelen (lees: woningen bouwen), maar onder deze omstandigheden gaat het niet. Het was lang een A-locatie, maar Smeets stelt voor om er maar een reservelocatie van te maken en in plaats daarvan te kiezen voor de Grote Buitendijk in Velserbroek.

De problemen op een rij

  1. Stikstof. De Kustplaats grenst direct aan een Natura 2000 gebied Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Meer stikstof uitstoten dan nu mag niet. Andere oplossingen (verleggen van toegangswegen bijvoorbeeld) helpen onvoldoende.
  2. Onderhandelingen met het Rijks Vastgoed Bedrijf, de eigenaar van de grond. Er is gedoe ontstaan over de manier waarop dat zij de waarde van de grond bepalen. Ondanks allerlei pogingen om daar uit te komen, is er nog steeds geen duidelijkheid.
  3. Ontwikkelpartner. Halverwege 2020 heeft Kondor Wessels Vastgoed de handdoek in de ring gegooid. Een andere ontwikkelaar is er nog niet; die zien dezelfde problemen natuurlijk.
  4. Buitendijks land. Een deel van het gebied voor de Kustplaats ligt buitendijks. Met alle zorgen over een stijgende zeespiegel wil het Rijk de mogelijkheid openhouden om grond beschikbaar te hebben voor kustversterking. Geen pluspunt als je daar wilt bouwen.

Kwalitatieve verbetering?
Mócht de gemeente er desondanks toch voor kiezen om door te gaan met de ontwikkeling van het gebied, dan moeten veel onderdelen opnieuw worden opgepakt. Denk aan nieuwe onderzoeken omdat de regels veranderd zijn, gesprekken met grondeigenaren enzovoorts. Voordat je kunt bouwen, ben je zo 5 tot 8 jaar verder.
De gemeente wil de kwaliteit van het gebied wel verbeteren – niet duidelijk is wat ze daaronder verstaat – maar hoe dat precies moet, dat weet eigenlijk niemand.

Wordt het dan de Grote Buitendijk in Velserbroek? Ook niet eenvoudig. Denk aan de geluidsoverlast van de A9/A22 en omdat het ‘landelijk gebied’ is. Ruilt de gemeente de ene ingewikkelde plek nu in voor een andere?