Inzet jeugdboa’s in Velsen structureel verlengd

Inzet jeugdboa’s in Velsen structureel verlengd
Beeld: Jeugdboa.nl

Vorige week besloot de gemeenteraad om de inzet van jeugdboa’s structureel te verlengen. De inzet heeft meerdere doelen, waaronder het verminderen van overlast door jongeren. Bovendien kunnen jeugdboa’s een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van jongeren en het ingrijpen als deze neigen naar crimineel gedrag.

Roos Koopmans is beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Velsen. Zij adviseert over verschillende veiligheidsvraagstukken waaronder de inzet van jeugdboa’s. Roos vertelt waarom de pilot is verlengd.

Jeugdboa’s hebben naast de reguliere boa opleiding, een speciale opleiding gevolgd. Zij hebben een belangrijke focus op het leggen van verbinden met jongeren. Zij leren jongeren op straat kennen. Daarmee weten ze wat er in hun leven omgaat. Waar nodig kunnen ze ingrijpen en negatief gedrag bijsturen.

De inzet van jeugdboa’s heeft meerdere doelen, legt Roos uit. Aan de ene kant gaat het om het voorkomen van overlast voor de Velsense samenleving. Aan de andere kant heeft de jeugdboa ook een belangrijke rol te vervullen als het gaat om het tegengaan van criminaliteit onder jongeren. “Jongeren zijn op een leeftijd waarin ze experimenteren. Daar kan grensoverschrijdend gedrag bij komen kijken. Omdat de jeugdboa’s weten wat er in groepen gebeuren, is zo’n verandering in gedrag voor hen zichtbaar.”

Na anderhalf jaar tijd, zijn er verschillende resultaten te zien. De relatie tussen jongeren en handhaving is sterk verbeterd sinds de start van de pilot in april 2021. “Er was geen positieve relatie. En sinds de komst van de jeugdboa’s, die echt aandacht hebben voor de jeugd, is het kat en muis spel verdwenen.” Daarnaast is de overlast beheersbaarder geworden omdat de jeugdboa’s beter zien waar bepaald gedrag vandaan komt,

Het gaat bovendien niet alleen om handhaven, maar ook over het bieden van de juiste zorg en ondersteuning als jongeren dat nodig hebben. De jeugdboa’s gaan daarom gesprekken aan met de jongeren zelf, of met hun ouders. Daarnaast wordt er veel samengewerkt met politie, Jongerenwerk, Straathoekwerk en Halt. Deze en andere actieve partners hebben het idee dat er, mede door de jeugdboa’s, meer zicht is op wat er op straat gebeurt.