Raadsessies van 13 oktober

Raadsessies van 13 oktober

Op 13 oktober vinden er weer raadsessies plaats. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in burgerzaal om het gesprek aan te gaan met de raadsleden. De sessies starten om 19.30 uur. De samenvatting van de raadsessies bekijk je via RaadspleinTV. Deze is donderdagnacht na de sessies op de RTV Seaport website te zien. Vrijdag om 9 uur ’s ochtends en 21 uur ’s avonds is de uitzending te zien op Seaport TV (Ziggo kanaal 37, KPN 1490).

Sessie: Conceptbegroting 2023 en ‘Kleuren van de begroting’ (vanaf 19.30 uur)

De raad moet een besluit nemen over wat in 2023 bereikt moet worden in de gemeente Velsen en welke middelen daarvoor ingezet worden. Dit is uitgewerkt in de begroting 2023 en een aanvullend voorstel met mogelijkheden genaamd ‘Kleuren van de begroting’.

Op de kanskaartenmarkt en de sessie op 22 september heeft de raad informatie ontvangen en input meegegeven om de begroting 2023 in te kleuren met wensen in samenhang met het raadsprogramma. Aan hand van de keuzes die de gemeenteraad heeft, heeft het college een voorstel gemaakt om deze toe te voegen aan de begroting 2023. Zo geeft de raad kleur aan zijn ambities in de begroting. De raad gaat met elkaar in gesprek over de verschillende wensen en of inbreng van de gemeenteraad naar wens is uitgewerkt door het college.

Reageren en inspreken bij de sessies:
Er kan worden ingesproken over de onderwerpen van de sessies. Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot donderdag 13 oktober, 12.00 uur aanmelden via e-mail: griffie@velsen.nl of via telefoon, 0255 567251.
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan tot donderdag 13 oktober, 12.00 uur schriftelijk een reactie worden gegeven via de mail naar griffie@velsen.nl. De raadsleden ontvangen uw reactie dan nog vóór de vergadering.

Ga voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen en stukken naar http://velsen.raadsinformatie.nl.

Bericht ingestuurd door griffie gemeenteraad Velsen