Help! De gemeente werkt mee aan burgerinitiatieven!

Help! De gemeente werkt mee aan burgerinitiatieven!

De gemeente werkt mee aan burgerinitiatieven. Nee toch?!, zeggen CDA en LVG. Ze staan ‘in algemene zin enorm positief tegenover initiatieven van bewoners’, schrijven ze. Maar als het specifiek wordt, kennelijk minder. Ze stelden er raadsvragen over. Hieronder een weergave daarvan.

Alleen maar ‘sneller bouwen’
CDA en LVG schrijven: er is een groot woningtekort in Velsen. De raad wil daar wat aan doen, en heeft het college gevraagd met voorstellen te komen voor plekken waar je versneld kunt bouwen. Nu is er op dat soort plekken (Waterlootuin in Driehuis en Tiny Forest in IJmuiden) zomaar – zonder het aan de raad te vragen – een burgerinitiatief ontstaan, met goedkeuring van de gemeente! Hoe kan dat?!

Niks aan de hand
Nou, antwoordt het college, omdat het de geplande woningbouw helemaal niet in de weg zit. En omdat wij dat soort initiatieven van inwoners graag een kans willen geven, want daar worden buurten leefbaarder van. De Waterlootuin is tijdelijk en er is een opzegtermijn van 6 maanden.

Nu we het terrein op 4 oktober 2022 hebben aangewezen voor flexwoningen, gaan er nog veel sneller woningen komen dan bij de procedure voor reguliere woningbouw. En voor het Tiny Forest geldt dat die grond hoogstwaarschijnlijk niet betrokken wordt bij de geplande woningbouw, dus daar is al helemaal geen probleem.

Geen verwachtingen gewekt
Het college heeft met de deelnemers van beide burgerinitiatieven steeds gezegd dat het tijdelijk was. En ze vindt het een mooi antwoord op de roep om braakliggende terreinen (o.a. in centrum IJmuiden) een waardevolle invulling te geven. Afwijzen en dán jarenlang braak laten liggen, leidt tot weerstand. En als het initiatief succesvol is, kun je zoeken naar een andere locatie.

Bijzondere plantjes of beestjes
Maar als er nou bijzondere plantjes of beestjes komen van die initiatieven, piepen raadslid voor het CDA Gideon Nijemanting en fractievoorzitter van de LVG Leo Kwant. Kunnen die de woningbouw dan niet alsnog in de weg liggen? Die kans acht het college niet groter dan wanneer je de terreinen braak laat liggen.

Gezond verstand
Met andere woorden: het lijkt er hier op dat het gezonde verstand heeft gezegevierd over benauwde raadsleden, die in hun kuif gepikt zijn omdat ze niet tijdig zijn geraadpleegd.