Flexwoningen in Velsen

Flexwoningen in Velsen
Veldje Valckenhoeflaan © RTV Seaport/Lotje Eikelboom

De gemeente Velsen wil snel flexwoningen bouwen voor bepaalde woningzoekers. Er zijn drie locaties gevonden waar dat misschien gaat gebeuren. In oktober of november begint de participatie al.

Waar gaat het om?
Kleine, tijdelijke woningen, voor jongeren, statushouders en ‘spoedzoekers’ – mensen die acuut een woning nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze hun huis moesten verkopen of omdat ze gescheiden zijn. De gemeente heeft haar oog laten vallen op de Valckenhoeflaan (Santpoort-Noord), sportpark Waterloo (Driehuis) en Groot Helmduin (IJmuiden). De woningen blijven ongeveer 15 jaar staan. Flexwoningen zijn binnen 2 jaar te bouwen; een gewoon bouwproject duurt vaak langer. 

Overleg met belanghebbenden
Hoeveel woningen er komen is nog niet duidelijk. Waar ze precies komen te staan, en hoelang ze blijven staan, ook niet. Over de invulling van die locaties gaat de gemeente ‘een zorgvuldig participatietraject in’, schrijft ze. De start daarvan zou in oktober of november zijn.

Op sportpark Waterloo en in Groot Helmduin zouden al woningen komen, die terreinen hebben een woonbestemming. Voor de Valckenhoeflaan in Santpoort-Noord geldt dat niet.

Wat gaat er nu gebeuren?
Velsen gaat een beroep doen op een financiële vergoeding van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Rijk. Er bestaat een Bestuursakkoord Flexwoningbouw MRA, waarin die vergoeding is geregeld.

Invloed van Ap Ras?
In mei van dit jaar meldden we op RTV Seaport over de plannen van Ap Ras. Deze IJmuidenaar opperde toen dat er braakliggende voetbalvelden gebruikt zouden kunnen worden voor woningbouw, vooral voor jongeren. Wethouder Floor Bal zei destijds dat er ‘zo spoedig mogelijk een onderzoek gaat komen naar de bezetting van de sportvelden van Velsen.’ Misschien zijn de plannen voor de flexwoningen daar een gevolg van?

Lotje Eikelboom