Bewoners Slaperdijk maken zich zorgen over nieuwbouw

Bewoners Slaperdijk maken zich zorgen over nieuwbouw

Bewoners aan de Slaperdijk in Santpoort-Noord werden in april 2021 benaderd door de ontwikkelaar van Vlietweg nummer 2. Op het braakliggende stuk land achter de zes woningen worden namelijk 190 jongerenwoningen ontwikkeld.

De bewoners van de Slaperdijk werden uitgenodigd voor participatiesessies rondom de woningbouw. Toen er tijdens sessie vier eindelijk tekeningen op tafel kwamen, schrokken Leo en Ans Captein, bewoners van nummer 12. Het complex start op zo’n 11,5 meter van de erfgrens van hun achtertuin.

Van de zes woningen op de Slaperdijk heeft de bouw de grootste gevolgen voor de familie Captein. Zij zijn de enige die de achterkant van hun perceel uitgebreid gebruiken. Zij worden gesteund door hun buren en spreken namens alle bewoners op het rijtje hun zorgen uit.

Los van het feit dat ze hun uitzicht, bezonning en privacy dreigen te verliezen, vinden ze boven alles het project té groot voor dit stukje land. Ze maken zich verder zorgen om de verkeersveiligheid op de Vlietweg. Bovendien vinden ze het heel erg zonde dat het pittoreske karakter dreigt te verdwijnen. Familie Captein benadrukt dat ze niet persé tegen nieuwbouw zijn, maar hier liever kleinere passende bouw hadden gezien zodat het open karakter gewaarborgd kon worden.

De bewoners hebben zelf een alternatief plan geopperd. Zij zouden graag zien dat de woningbouw niet op dit weilandje gebouwd zou worden, maar een paar meter opgeschoven zou worden richting de Vlietweg. P2 is een parkeerplaats in beheer van de gemeente die niet veel gebruikt wordt, zo blijkt ook uit parkeertellingen. De parkeerplaats ligt direct in lijn van de bebouwing van het Bastion Hotel en KPN gebouw. Leo Captein beargumenteert dat geen van de bewoners van de Slaperdijk last zouden hebben van de bebouwing als het complex daar zou komen.

Initiatiefnemer van Groep 1828 Ernest van der Meijde zegt hierover dat ze het alternatief hebben onderzocht, maar dit bleek niet haalbaar te zijn. Leo ziet er zelf een duidelijke reden voor: “Het stuk terrein is van de gemeente. Die willen het niet opgeven voor woningbouw.”

Bij nummer 12 zijn er al verschillende wethouders en beleidsmedewerkers over de vloer geweest. Zij gaven de indruk dat ze de belangen van de bewoners wel belangrijk vonden. “Maar zoals het nu dreigt uit te pakken, hebben we het gevoel dat er totaal niet naar ons geluisterd wordt,” zegt Ans.

In de raadsessie van donderdag 6 oktober maakt de gemeenteraad een keuze over het stedenbouwkundige plan van de woningbouw, en dus ook de plek van de bebouwing.

Lees hier verder over de ontwikkeling van de woningen.