190 jongerenwoningen bij Vlietweg 2

190 jongerenwoningen bij Vlietweg 2

De Vlietweg 2 in Santpoort Noord is één van de projecten waar gemeente Velsen woningen ontwikkeld. Op deze plek worden ongeveer 190 woningen voor jongeren ingericht. Het gaat om het braakliggende stuk land tussen het gebouw van de Jehovah’s Getuigen, het KPN gebouw, de woningen aan de Slaperdijk en de Randweg.

Groep 1828 is betrokken bij dit project als ontwikkelaar. Zij ontwerpen hun woningen volgens een concept, gericht op een specifieke doelgroep voor jongeren tussen de 18 en de 28 jaar. Tijdens de voorbereiding werkt 1828 bovendien met woonpanels. Actieve jongeren delen hun wensen en denken mee hoe die toegepast kunnen worden.

Dit project wordt door de gemeente Velsen ingezet als pilotproject. In 2023 wordt in Velsen de Omgevingswet ingevoerd, en dit woonproject wordt al geheel aangepakt op de wijze van de omgevingswet. De ontwikkelaar ging hierbij meerdere keren met alle verschillende betrokken partijen van de gemeente in gesprek tijdens ‘omgevingstafels’. Zo werd er vanuit brede categorieën gedacht.

Daarnaast wordt er in het plan afgeweken van een aantal normen van de woonvisie van de gemeente. Zo zou de parkeernorm eventueel lager kunnen zijn, omdat jongeren minder auto’s bezitten, de woningen dicht bij openbaar vervoer zijn gelegen, en deelmobiliteit wordt gemotiveerd.

Maar ook de grootte van de woningen worden anders aangepakt. De meeste woningontwikkelaars willen een brede doelgroep aantrekken, en maken woningen van 60m². Bij 1828 worden woningen gecreëerd van 25 m², voor één bewoner, of 50m² voor twee bewoners.

Initiatiefnemer Groep 1828 Ernest van der Meijde: “Wij hebben een concept met kleinere woningen waar jongeren sneller terecht kunnen. Wij geloven dat jongeren in de categorie van 18 tot 28 jaar heel goed een aantal jaar in zo’n woning kan wonen voor ze doorstromen naar een volgende woning.”

De gemeenteraad maakt vanavond een besluit over het voorgestelde stedenbouwkundig plan en het afwijken van woon- en parkeernormen.

Ook participatie was een groot onderdeel van dit project. De ontwikkelaar heeft sinds april 2021 zeven sessies gehouden met omwonenden. Ans en Leo Captein, bewoners van de Slaperdijk, schrokken zich echter rot toen ze de plannen van de gemeente zagen. Het bouwplan ligt dicht tegen hun achtertuin aan. Lees hier hun verhaal.