Proef GGZ in de wijk geslaagd

Proef GGZ in de wijk geslaagd
© Pixabay

Meer kennis en kunde van ggz-problemen en sneller handelen, waardoor erger wordt voorkomen. Cliënten blij, samenwerkingspartners tevreden en het Sociaal Wijkteam ook. Dus: laat meer mensen daar voordeel bij hebben! Dat is de uitkomst van een proef in IJmuiden.  

Begin 2021 werd in IJmuiden een proef gestart met geestelijke gezondheidszorg (ggz) in de wijk. Twee leden van het Sociaal Wijkteam en een ggz-expert bundelden hun kennis en kunde om mensen met problemen te helpen. Dat werkt goed, blijkt uit de evaluatie.

Om wie gaat het?
Het gaat om mensen die hulp nodig hebben bij psychische problemen, verslaving, vervuiling / huishoudelijke hulp, bij hun financiën, isolement en voor zichzelf zorgen. Vaak is het een combinatie van factoren. In IJmuiden hebben 55 mensen steun gekregen, variërend van één tot vier maanden.

Wat gaat er nu beter?
Kennis en kunde van betrokkenen is nu gebundeld. Daardoor ziet het Sociaal Wijkteam sneller wanneer iemand ggz-problemen heeft, kan daar een plan van aanpak voor maken en er sneller voor zorgen dat iemand passende ondersteuning krijgt – zo niet van hen, dan van anderen. Ze ondernemen dus sneller actie, waarmee ze ergere problemen voorkomen en zaken niet uit de hand lopen. Ook de samenwerking met andere betrokken partijen leidt tot betere ondersteuning – denk aan huisartsen, gemeente en bijvoorbeeld woningcorporaties. Alle deelnemers zijn geïnterviewd voor de evaluatie. Bijna alle bewoners die geholpen zijn, waren daar positief over.

Hoe gaat het verder?
Er komt een voorstel om de proef uit te breiden tot alle woonkernen in Velsen. De raad neemt daar uiteindelijk een besluit over als de begroting 2023-2026 wordt besproken.