Gemeente Velsen aan de slag met lezerspanel

Gemeente Velsen aan de slag met lezerspanel

Sinds kort heeft gemeente Velsen een lezerspanel. Het panel bestaat uit inwoners die herschreven brieven lezen vanuit de gemeente. Zij laten met behulp van een vragenlijst weten of ze de brief goed begrijpen of niet.

Gemeente Velsen vindt het belangrijk om in hun brieven taal te gebruiken die iedereen begrijpt. Daarom herschrijven ze hun brieven. Dat heeft het team al gedaan voor brieven over de Participatiewet, en hierna volgen de brieven over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Om inwoners echt goed te bereiken, is er een lezerspanel opgericht. Op 8 september komt een aantal leden van het lezerspanel voor het eerst bijeen om een brief te beoordelen. Met de tips maakt de gemeente hun brieven beter leesbaar. Het panel zal zes keer per jaar brieven lezen. Ook is de gemeente van plan om met de herschreven brieven de buurt in te gaan om direct bij inwoners om hun mening te vragen. 

Week van Lezen en Schrijven
Deze week is de week van Lezen en Schrijven. Er wordt aandacht gevraagd voor mensen die moeite hebben met taal. De Bibliotheek Velsen en de gemeente Velsen streven naar duidelijke taal in manier waarop ze de Velsenaren informeren. Daarom komt het burgerpanel juist deze week voor het eerst bijeen in de Bibliotheek. Het lezerspanel zal brieven van de gemeente toetsen op leesbaarheid. Daarnaast tekent de gemeente de Direct Duidelijk Deal. Hierin zet het communicatieteam hun streven naar duidelijke taal kracht bij. Op deze dag kun je in de Bibliotheek ook meedoen met een aantal activiteiten rondom taal. Meer informatie daarover vindt je op de website van de Bibliotheek.