COA zet alles op alles om VOB-kade in Velsen-Noord geschikt te maken voor komst vluchtelingencruiseschip

COA zet alles op alles om VOB-kade in Velsen-Noord geschikt te maken voor komst vluchtelingencruiseschip
Silja Europa - Tallink Grupp

Bericht door mediapartner NH Nieuws

‘Falen is geen optie’, dat lijkt het motto van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) als het gaat om de opvang van statushouders op een cruiseschip in Velsen-Noord. Het is het COA er ondanks allerlei tegenspoed veel, zo niet alles aan gelegen om dat plan in september écht te laten slagen, en niet te gaan voor alternatieve kades of schepen. Dat blijkt uit een voortgangsbrief over de kwestie van het college van B&W in Velsen.

Het tóch geschikt maken van de VOB-kade voor een zeecruiseschip heeft na onderzoek een duidelijke voorkeur van het COA boven opvang van vluchtelingen in twee kleinere riviercruiseschepen. Die zouden in totaal driehonderd asielzoekers kunnen opvangen, wat een te groot verschil is met de geplande opvang van duizend mensen. Bovendien is zeecruiseschip Silja Europa al door het COA vastgelegd voor Velsen.

Zo’n twee weken geleden bleek uit onderzoek dat een schip van de grootte van de Silja Europa bij hevige wind los zou kunnen raken van de kade, met alle gevaren van dien. Om het schip toch veilig te kunnen aanleggen moeten er extra buispalen op de kade komen, blijkt nu uit aanvullend onderzoek.

Maar daar dienen de volgende uitdagingen zich aan: op de VOB-kade zelf is daar niet genoeg ruimte voor, en dus zullen de buispalen op omliggende kades moeten komen. Daarom is het COA naar eigen zeggen in gesprek met de ondernemers op die terreinen. Bovendien moet er, voordat die buispalen de grond in kunnen, onderzoek gedaan worden naar de eventuele aanwezigheid van overgebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Vastberaden te slagen

Ondertussen schaakt het COA op nog meer borden om de vluchtelingenopvang tijdig voor elkaar te krijgen: terwijl die gesprekken lopen legt Alliander volgens de voortgangsbrief alvast een tijdelijke elektriciteitskabel aan om walstroom mogelijk te maken voor de Silja Europa. Zo is het cruiseschip straks aangesloten op het elektriciteitsnet in plaats van op milieu- en geluidsonvriendelijke aggregaten.

Dat is een sterke wens van de gemeente en inwoners. Toch zal er op piekmomenten een ‘zo duurzaam mogelijke’ aggregaat nodig zijn, meldt het college. 

Het college van B&W en het COA lijken dus vastberaden het plan om duizend statushouders in Velsen-Noord op te vangen te laten slagen: ze rekenen er volgens de gemeentebrief op dat de eerste asielzoekers ‘in september’ de deurklink van hun scheepshut naar beneden kunnen duwen. Andere voorwaarden blijven hetzelfde: maximaal duizend statushouders (en voor kortere periode maximaal 1200), tot maximaal 1 maart. Het zou ook gaan om een ‘gemengd gezelschap’.

Of de inwoners van Velsen-Noord blij zijn met de steeds definitievere plannen voor de komst van het cruiseschip, valt nog te bezien. In juni waren er zorgen over de gevolgen van de komst van het schip op de leefbaarheid in het dorp.