Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 25-5-2022

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 25-5-2022

Welkom bij de raadsvergadering van 25 maart 2022.

Onderaan deze pagina kunt u de bijlagen bekijken die bij deze vergadering hoort.

De vergadering is geopend.

Inspreker vraagt aandacht voor vaktherapie.

RaadspleinTV – Inspreker betreffende vaktherapie

Mevr. Pinkus (PvdA) spreekt over de renovatie woningen in Santpoort. Hier vormt een probleem in de hygiëne faciliteiten tijden deze renovatie. De bewoners kunnen gebruik maken van gedeelde faciliteiten die hiervoor ingezet worden. Pinkus stelt voor vervangende woonruimte te faciliteren in plaats van gedeelde hygiëne faciliteiten te organiseren.

RaadspleinTV – Onika Pinkus PvdA over renovatie woningen Santpoort

Agendapunt 4: Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 21 april 2022

Agendapunt 5: Ingekomen stukken

Agendapunt 6: Uitvoering coördinatiebesluit locatie Missiehuis (vaststellen bestemmingsplan)

Bespreekstuk amendement: Amendement 10 D66V – Geen B&B in generatiewoningen

Amendement 10 is aangenomen met 1 stem tegen.

Geamendeerd raadsvoorstel: Uitvoering coördinatiebesluit locatie Missiehuis (vaststellen bestemmingsplan)

Geamendeerd raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Agendapunt 7: Nota van zienswijzen en partiële herziening bestemmingsplan Santpoort-Zuid

Raadsvoorstel vaststellen partiele herziening santpoort zuid

Raadsvoorstel is unaniem besloten.

Agendapunt 8: Ontwerpbegroting 2023 – 2025 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2023-2025 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen

Agendapunt 8 is unaniem besloten.

Agendapunt 9: Voorstel raadsakkoord en raadsprogramma

RaadspleinTV Voorstel raadsakkoord en raadsprogramma

Initiatief raadsvoorstel Raadsakkoord 2022 – 2026 en voorlopig raadsprogramma

Reactiebrief college initiatiefraadsvoorstel raadsakkoord 2022-2026 en voorlopig raadsprogramma

Raadsbesluit Raadsakkoord 2022 – 2026 en voorlopig raadsprogramma

RaadspleinTV – Raadsakkoord en raadsprogramma

Agendapunt is unaniem door de Raad aangenomen.

RaadspleinTV – Bas de Ruig en Joost Bleekman over raadsakkoord en aanstelling college

De vergadering is gesloten.

Kijk hier de volledige raadsvergadering terug.

RaadspleinTV – Raadsvergadering 25 mei 2022

Bijlagen

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 21 april 2022

Ingekomen stukken

Uitvoering coördinatiebesluit locatie Missiehuis (vaststellen bestemmingsplan)

Amendement 10 D66V – Geen B&B in generatiewoningen

Uitvoering coördinatiebesluit locatie Missiehuis (vaststellen bestemmingsplan)

Raadsvoorstel vaststellen partiele herziening santpoort zuid

Ontwerpbegroting 2023-2025 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen

Initiatief raadsvoorstel Raadsakkoord 2022 – 2026 en voorlopig raadsprogramma

Reactiebrief college initiatiefraadsvoorstel raadsakkoord 2022-2026 en voorlopig raadsprogramma

Raadsbesluit Raadsakkoord 2022 – 2026 en voorlopig raadsprogramma